HL-2170W

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Hvordan skifter jeg ut trommelenheten?

Følg trinnene nedenfor for å skifte ut trommelenheten.

 

 • For best mulig resultat, bruk kun original toner fra Brother. Skriveren skal kun brukes i rene, støvfrie omgivelser med tilstrekkelig ventilasjon.
 • Utskrift med en trommelenhet fra en tredjepart kan redusere utskriftskvaliteten, og også kvaliteten og levetiden til selve skriveren. Garantidekningen gjelder ikke for problemer som har oppstått som følge av bruk av en trommelenhet fra en tredjepart.
 
 1. Kontroller at skriveren er slått på og at indikatoren Drum LED blinker. Åpne frontdekslet.
 2. Ta ut trommelenheten og tonerkassetten.

  • Vi anbefaler at du plasserer trommelenheten og tonerkassettenheten på papir eller stoff i tilfelle tonersøl eller tonersprut.
  • Berør IKKE elektrodene som vises på tegningene. Dette for å unngå skade på skriveren som følge av statisk elektrisitet.
   
 3. Skyv ned den grønne låsehendelen og ta ut trommelenheten og tonerkassetten.
  • Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersprut på hender eller klær, tørker du det umiddelbart vekk eller vasker det av med kaldt vann.
  • For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene.
   
  • Sørg for å forsegle trommelenheten forsvarlig i en egnet pose slik at tonerpulver ikke trenger ut av enheten.
  • Kast den brukte tonerkassetten i henhold til lokale bestemmelser, og hold den atskilt fra husholdningsavfallet. Kontakt det lokale kontoret for avfallshåndtering dersom du har spørsmål.
   
 4. Pakk ut den nye trommelenheten.

  Vent med å pakke ut trommelenheten til rett før du skal sette den inn i skriveren. Eksponering for direkte sollys eller romlys kan skade trommelenheten.

   
 5. Skyv tonerkassetten godt inn i den nye trommelenheten til du hører at den låses på plass. Den grønne låsehendelen vil heves automatisk hvis kassetten er satt inn korrekt.

  Påse at du setter inn tonerkassetten korrekt, ellers kan den separeres fra trommelenheten.

   
 6. Sett inn trommelenheten og tonerkassetten tilbake i skriveren.
 7. Trykk og hold nede den hvite knappen Go i ca. 4 sekunder frem til alle indikatorene tennes. Slipp knappen Go når alle de fire indikatorene er tent.

  Kun når du skifter ut trommelenheten med en ny trenger du å tilbakestille trommeltelleren. Tilbakestill ikke trommeltelleren når du bare skifter ut tonerkassetten.

   
 8. Lukk frontdekslet.
 9. Kontroller at trommelenhetens indikator er av.

Hvis spørsmålet ditt ikke ble besvart, har du sjekket andre vanlige spørsmål?

Har du sjekket i brukerveiledningene?

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du ta kontakt med Brothers kundeservice:

Beslektede modeller

HL-2140, HL-2150N, HL-2170W

Tilbakemelding om innhold

Du kan hjelpe oss å forbedre kundestøtten vår ved å gi tilbakemelding nedenfor.

Trinn 1: Hvordan synes du informasjonen på denne siden hjelper deg?

Trinn 2: Ønsker du å legge til noen kommentarer?

Merk at dette skjemaet kun benyttes for tilbakemeldinger.