HL-2150N

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Hvordan skifter jeg ut tonerkassetten?

Følg trinnene nedenfor for å skifte ut tonerkassetten.
 

 

Bruk IKKE noen type spray til å rengjøre maskinen innvendig eller utvendig. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

 
 1. Kontroller at skriveren er slått på. Åpne frontdekslet.
 1. Ta ut trommelenheten og tonerkassetten.

 • Vi anbefaler at du plasserer trommelenheten og tonerkassettenheten på papir eller stoff i tilfelle tonersøl eller tonersprut.
 • Berør IKKE elektrodene som vises på tegningene. Dette for å unngå skade på skriveren som følge av statisk elektrisitet.
 
 1. Skyv ned den grønne låsehendelen og ta ut trommelenheten og tonerkassetten.
 • Tonerkassettene må IKKE utsettes for åpen flamme. De kan eksplodere og dermed føre til personskader.
 • Håndter tonerkassetten varsomt. Hvis du får tonersprut på hender eller klær, tørker du det umiddelbart vekk eller vasker det av med kaldt vann.
 • For å unngå problemer med utskriftskvaliteten, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene.
 
 • Sørg for å forsegle trommelenheten forsvarlig i en egnet pose slik at tonerpulver ikke trenger ut av kassetten.
 • Kast den brukte tonerkassetten i henhold til lokale bestemmelser, og hold den atskilt fra husholdningsavfallet. Kontakt det lokale kontoret for avfallshåndtering dersom du har spørsmål.
 
 1. Pakk ut den nye tonerkassetten. Hold kassetten med begge hender og rist den forsiktig fra side til side fem eller seks ganger for å fordele toneren jevnt i kassetten.
 • Vent med å pakke ut en ny tonerkassett til rett før du skal sette den inn i skriveren. Hvis tonerkassetter blir liggende åpnet i lang tid, reduseres levetiden til toneren.
 • Hvis en åpnet trommelenhet plasseres i direkte sollys eller i romlys, kan enheten skades.
 • Plasser tonerkassetten i trommelenheten rett etter at du har fjernet beskyttelsesdekslet. For å unngå at utskriftskvaliteten reduseres, må du IKKE berøre komponentene som er skyggelagt på tegningene.
 
 • For USA og Canada
  Brother anbefaler på det sterkeste at du ikke etterfyller tonerkassetten som følger med skriveren. Vi anbefaler også sterkt at du fortsetter å kun bruke originale tonerkassetter fra Brother til utskiftning. Bruk av eller forsøk på å bruke ukompatibel toner og/eller tonerkassetter i Brother-maskinen kan forårsake skade på selve maskinen og/eller føre til dårlig utskriftskvalitet. Vår garantidekning gjelder ikke for problemer som har oppstått som følge av bruken av uautorisert toner og/eller tonerkassetter fra tredjepart. For beskyttelse av investeringen din samt for å garantere utskriftskvaliteten, fortsett å skifte ut brukte tonerkassetter med originale tonerkassetter fra Brother
   
 • For Storbritannia og andre land
  Brother-maskiner er utviklet for å brukes med toner av en bestemt spesifikasjon, og vil yte optimalt når originale tonerkassetter fra Brother brukes. Brother kan ikke garantere slik optimal ytelse hvis det brukes toner eller tonerkassetter med andre spesifikasjoner. Brother anbefaler derfor ikke bruk av andre tonerkassetter enn originale tonerkassetter fra Brother med denne maskinen.
  Hvis trommelenheten eller andre komponenter i maskinen blir skadet som følge av bruk av produkter fra andre produsenter, dekker ikke garantien eventuelle nødvendige reparasjoner av maskinen.
 
 1. Ta av beskyttelsesdekslet.
 1. Skyv den nye tonerkassetten godt inn i trommelenheten til du hører at den låses på plass. Låsehendelen vil heves automatisk hvis kassetten er satt inn korrekt.

Påse at du setter inn tonerkassetten korrekt, ellers kan den separeres fra trommelenheten.

 
 1. Rengjør korona-tråden inne i trommelenheten ved å skyve den grønne klaffen forsiktig fra venstre til høyre og fra høyre til venstre flere ganger.

Kontroller at klaffen skyves tilbake til utgangsposisjonen (1). Hvis ikke, kan det hende at du får vertikale striper på utskriftene.

 
 1. Sett inn trommelenheten og tonerkassettenheten i skriveren igjen. Lukk frontdekslet.

Slå IKKE av skriverens strømbryter eller åpne frontdekslet før Ready LED lights up.

 

Hvis spørsmålet ditt ikke ble besvart, har du sjekket andre vanlige spørsmål?

Har du sjekket i brukerveiledningene?

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du ta kontakt med Brothers kundeservice:

Beslektede modeller

HL-2140, HL-2150N, HL-2170W

Tilbakemelding om innhold

Du kan hjelpe oss å forbedre kundestøtten vår ved å gi tilbakemelding nedenfor.

Trinn 1: Hvordan synes du informasjonen på denne siden hjelper deg?

Trinn 2: Ønsker du å legge til noen kommentarer?

Merk at dette skjemaet kun benyttes for tilbakemeldinger.