HL-1210W

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Sette opp en Brother-maskin i et trådløst (Wi-Fi) nettverk med CD-ROM-en som fulgte med, med USB-kabel.

Denne "Spørsmål og svar"-artikkelen forklarer hvordan man midlertidig konfigurerer Brother-maskinen for et trådløst nettverk med veiviseren for trådløst oppsett og en USB-kabel. (Datamaskinen må være tilkoblet nettet.)

Hvis du ikke har en USB-kabel, kan du konfigurere Brother-maskinen manuelt fra kontrollpanelet.

Klikk her for å se hvordan du setter opp Brother-maskinen for et trådløst nettverk uten USB-kabel.

Før du konfigurer innstillingene for trådløs tilkobling:

 

Du må kjenne de trådløse nettverksinnstillingene til tilgangspunktet/ruteren (WLAN). Sjekk og noter deg gjeldende trådløse nettverksinnstillinger nedenfor.

 • Nettverksnavn (SSID: Service Set ID, ESSID: Extended Service Set ID)
 • Nettverksnavn (passord, sikkerhetsnøkkel eller krypteringsnøkkel osv.)

Brother-maskinen støtter bare bruk av den første WEP-nøkkelen (WEP KEY). Hvis du benytter en ruter som bruker mer enn én WEP-nøkkel, skriver du inn nøkkelen som ble brukt for den første WEP-nøkkelen.

 

Slik finner du nettverksnavnet (SSID, ESSID) og nettverksnøkkelen

 1. Se på siden av tilgangspunktet/ruteren for WLAN.

  Tilgangspunkt/ruter for WLAN
 2. Se dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet/ruteren for WLAN.
 3. Det første nettverksnavnet kan være navnet på produsenten eller modellen.

 

Hvis du ikke kjenner de trådløse innstillingene til tilgangspunktet/ruteren for WLAN, kan du klikke her for å se hvordan du finner SSID og nettverksnøkkelen.

 

 

Konfigurer innstillingene for trådløs tilkobling:

 

Følg trinnene nedenfor.
MERK! Skjermbildene kan variere avhengig av hvilket operativsystem og hvilken Brother-maskin man bruker.

 

 1. Koble strømledningen til Brother-maskinen og koble den deretter til et strømuttak (en stikkontakt). Slå på Brother-maskinen.

  Du må IKKE koble til USB-kabelen ennå.

   
 2. Slå på datamaskinen.
 3. Sett CD-ROM-en som fulgte med, inn i CD-ROM-stasjonen.

  For Windows-brukere
  For Macintosh-brukere

   

   

  For Windows-brukere:
  Klikk på bildet for å spille av instruksjonsvideoen

  Du kan se fremgangsmåten i en video.
   

  • Videoen streames fra YouTube. (Åpnes i et nytt vindu.)
  • Maskinen din vil kanskje endre det som vises i denne videoen.

   

  1. Installasjonsskjermbildet dukker opp automatisk Velg modell og språk hvis du blir bedt om det.
  2. CD-ROM-ens hovedmeny dukker opp. Klikk Installere skriverdriver.
   MERK! Når skjermbildet Brukerkontokontroll dukker opp, klikker du Tillat eller Ja.
           
    Installasjonsmeny på CD-ROM

    

  3. Når vinduet Lisensavtale dukker opp, klikker du Ja hvis du godtar lisensavtalen.
  4. Velg Trådløs nettverkstilkobling og klikk Neste.
              
   Tilkoblingstype

    

  5. Velg Brother-skriver for node-til-node-nettverk og klikk deretter Neste.
               
   Velg Tilkobling

    

  6. Hvis skjermbildet Brannmur/antivirusprogramvare registrert vises, velger du Endre portinnstillingene på brannmuren, slik at du får tilgang til nettverkstilkoblingen, og fortsett med installasjonen (anbefalt) og klikker Neste.
                 
   Brannmur/antivirusprogramvare registrert

    

  7. Skjermbildet for valg av Brother-maskin kan dukke opp. Hvis skjermbildet ikke dukker opp, kan du fortsette til TRINN 5.

   Sjekk om Brother-maskinen vises på listen på skjermen.

   Hvis du ikke finner Brother-maskinen din på listen, klikker du på Trådløst oppsett for å konfigurere de trådløse innstillingene. Fortsett til TRINN 5.

   Hvis du finner Brother-maskinen din på listen, velger du den. Deretter klikker du Neste og følger instruksene på skjermen for å installere skriverdriveren for nettverkstilkobling. Selv om du skulle ha skrevet ut med en USB-tilkobling, må du installere skriverdriveren for nettverkstilkobling.
               
   Velg den Brother-maskinen du skal installere.

   

   

  For Macintosh-brukere:
  1. Dobbeltklikk på BROTHER-ikonet på skrivebordet ditt.
  2. Dobbeltklikk på ikonet for Drivernedlasting.
                 
   DriverDownload
                       
   Det kan være at nedlastingsbildet dukker opp når du klikker på ikonet for Drivernedlasting. Velg operativsystemet ditt og last ned en komplett driver- og programvarepakke. Deretter dobbeltklikker du på den nedlastede filen for å sette i gang installasjonen.

    

  3. Velg Trådløs nettverkstilkobling og klikk Neste.
               
   Tilkoblingstype

    

  4. Skjermbildet for valg av Brother-maskin kan dukke opp. Hvis skjermbildet ikke dukker opp, kan du fortsette til TRINN 5.

   Sjekk om Brother-maskinen vises på listen på skjermen.

   Hvis du ikke finner Brother-maskinen din på listen, klikker du på Oppsett (Oppsett) > Veiviser for oppsett av trådløs enhet for å konfigurere de trådløse innstillingene. Fortsett til TRINN 5.

   Hvis du finner Brother-maskinen din på listen, velger du den. Deretter klikker du Neste og følger instruksene på skjermen for å installere skriverdriveren for nettverkstilkobling. Selv om du skulle ha skrevet ut med en USB-tilkobling, må du installere skriverdriveren for nettverkstilkobling.
              
   Velg den Brother-maskinen du skal installere
    

   

 4. Det kan være at installasjonsskjermbildet dukker opp. Hvis skjermbildet ikke dukker opp, kan du fortsette til TRINN 5.

  Hvis skjermbildet dukker opp, kan du konfigurere Brother-maskinen for et trådløst nettverk med veiviseren for trådløst oppsett uten USB-kabel. (Datamaskinen må være tilkoblet nettet.)    
      
  Bekreft meldingen på skjermen. Kryss av i boksen Kontrollert og bekreftet og klikk Neste.
               
  Følg instruksene på skjermen for å konfigurere Brother-maskinen for et trådløst nettverk og installer skriverdriveren for nettverkstilkobling. Selv om du skulle ha skrevet ut med en USB-tilkobling, må du installere skriverdriveren for nettverkstilkobling.

  Installasjonsbekreftelse
             

 5. Velg Ja, jeg har en USB-kabel som kan brukes ved installasjonen og klikk Neste.
                  
  Veiviser for oppsett av trådløs enhet

   

  Hvis dette skjermbildet dukker opp, klikker du Tillat for å godta at det brukes konfidensiell informasjon som er lagret i nøkkelringen din, for å konfigurere et trådløst nettverk.
   

  Klikk "Tillat" for å godta at den konfidensielle informasjonen din brukes

   

   

 6. Hvis dette skjermbildet dukker opp, bekrefter du at du har informasjonen for trådløs sikkerhet. Kryss av i boksen Kontrollert og bekreftet og klikk Neste.
                     
  Bekreft informasjon om trådløs sikkerhet

   

 7. Koble USB-kabelen til Brother-maskinen og datamaskinen.
                           
  Koble til enheten og datamaskinen

   

  Inngangspunkt for USB-kabel

   

 8. Innstillingene for trådløs tilkobling vil bli funnet automatisk. Et av følgende skjermbilder vil vises, avhengig av hvilket datamiljø som benyttes.

  Klikk her hvis skjermbildet "Installasjonsbekreftelse" dukker opp.
  Klikk her hvis skjermbildet "Tilgjengelige trådløse nettverk" dukker opp.


  Hvis skjermbildet "Installasjonsbekreftelse" dukker opp:

  Bekreft informasjonen som vises. Kryss av i boksen Kontrollert og bekreftet og klikk Neste.
                       

   

  Installasjonsbekreftelse

   

  Nettverksnavnet ditt (SSID, ESSID) vises. Velg Ja og klikk Neste.
  Fortsett til TRINN 12.
                  

   

  Registrerer eksisterende trådløse nettverksinnstillinger på datamaskinen.

   

   

  Hvis skjermbildet "Tilgjengelige trådløse nettverk" dukker opp:

  Listen over tilgjengelige trådløse nettverk vises. Velg det nettverksnavnet (SSID, ESSID) du vil koble til, og klikk Neste. Fortsett til TRINN 10.

  Hvis nettverksnavnet (SSID, ESSID) ikke vises i listen, kan du fortsette til TRINN 9.
                      

  Tilgjengelige trådløse nettverk

   

  Hvis det er flere nettverksnavn som ligner på hverandre (SSID, ESSID) i listen:
  Enkelte tilgangspunkter/rutere for WLAN kan ha mer enn ett nettverksnavn (SSID, ESSID). Se instruksjonene som fulgte med tilgangspunktet/ruteren for WLAN.

  Velg i så fall det nettverksnavnet (SSID, ESSID) du brukte da du koblet datamaskinen til tilgangspunktet/ruteren for WLAN.

   

   

 9. Hvis nettverksnavnet (SSID, ESSID) ikke vises i listen over trådløse nettverk, kan du bekrefte det følgende:
  Når du har bekreftet, klikker du Oppdater.

   

  • Hvis tilgangspunktet/ruteren for WLAN er slått av, slår du det på.
  • Hvis Brother-maskinen er plassert for langt unna tilgangspunktet/ruteren for WLAN, eller hvis det er hindringer i mellom dem, plasserer du Brother-maskinen så nær tilgangspunktet/ruteren for WLAN som mulig med færrest mulige hindringer.
  • Brother-maskinen støtter IEEE 802.11b, IEEE 802.11g og IEEE 802.11n. Kontroller at tilgangspunktet/ruteren for WLAN støtter IEEE 802.11b, IEEE 802.11g eller IEEE 802.11n, og at en av dem er aktivert.

   

  Hvis tilgangspunktet/ruteren for WLAN er i usynlig modus, kan ikke Brother-maskinen registrere nettverksnavnet (SSID, ESSID) automatisk. Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge til nettverksnavnet (SSID, ESSID) manuelt.
   

  1. Klikk på Avansert.
               
   Tilgjengelige trådløse nettverk

    

  2. Angi nettverksnavnet (SSID, ESSID) og klikk deretter på Neste.
                 
   Navn på trådløst nettverk

    

  3. Angi nettverksinformasjonen og klikk Neste. Fortsett til TRINN 12.
              
   Autentifiseringsmetode og krypteringsmetode
   
 10. Følg dette trinnet hvis følgende skjermbilde dukker opp:
  Hvis ikke, kan du fortsette til TRINN 11.
             
  Obs!

   

  Dette skjermbildet vises hvis du velger nettverksnavnet (SSID, ESSID) til det usikrede tilgangspunktet/ruteren for WLAN. Vi anbefaler at du konfigurerer sikkerhetsinnstillingene til tilgangspunktet/ruteren for WLAN for å forhindre uautorisert tilgang til nettverket.

   

  • Hvis du vil konfigurere sikkerhetsinnstillingene til tilgangspunktet/ruteren for WLAN, klikker du Avbryt for å avslutte veiviseren. Etter at du har konfigurert kan du starte fra begynnelsen igjen.
  • Hvis ikke, klikker du OK og fortsetter til TRINN 12.

   

 11. Angi nettverksnavnet og klikk Neste. (Nettverksnøkkelen kan inneholde både små og store bokstaver.)
                  
  Konfigurasjon av nettverksnøkkel
   

   

   
 12. Bekreft at innstillingene er riktige. Klikk Neste for å sende innstillingene til Brother-maskinen.
  • Hvis du vil endre IP-adressen, klikker du Endre IP-adresse og angir ny IP-adresse manuelt.
  • Hvis du klikker Avbryt, blir innstillingene deaktivert.

   

  Bekreftelse av innstillinger for trådløst nettverk

   

 13. Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes, vises et skjermbilde for tilkoblingsfeil. Bekreft informasjonen som vises, og klikk deretter Prøv igjen for å gå tilbake til skjermbildet i TRINN 8. Prøv å starte på nytt fra TRINN 8.
            
  [Eksempel på feilmeldingsskjerm]
  Kunne ikke koble til nettverket

   

  Hvis skjermbildet for tilkoblingsfeil ikke dukker opp, kan du fortsette til TRINN 14.

  Hvis tilkoblingsfeilen fortsatt vises etter at du har rekonfigurert, klikker du Prøv igjen en gang til og går tilbake til skjermbildet i TRINN 8, før du klikker på Avbryt for å avslutte veiviseren.

  Vi anbefaler at du skriver ut WLAN-rapporten for å finne årsaken til feilen. Når du har eliminert feilårsaken, kan du prøve å konfigurere innstillingene for trådløst nettverk. Klikk her for å se hvordan man skriver ut en WLAN-rapport.

   

   

 14. Når følgende skjermbilde vises, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen og Brother-maskinen.
                    
  Koble fra enheten og datamaskinen

   

 15. Hvis følgende skjermbilde vises, er du ferdig med det trådløse oppsettet.

  Klikk Neste og følg instruksene på skjermen for å installere skriverdriveren for nettverkstilkobling. Selv om du skulle ha skrevet ut med en USB-tilkobling, må du installere skriverdriveren for nettverkstilkobling.
            
  Viktig merknad

   

  Hvis skriverdriveren for nettverkstilkobling allerede er installert, klikker du Avbryt for å fullføre.

Hvis spørsmålet ditt ikke ble besvart, har du sjekket andre vanlige spørsmål?

Har du sjekket i brukerveiledningene?

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du ta kontakt med Brothers kundeservice:

Beslektede modeller

HL-1210W, HL-1212W

Tilbakemelding om innhold

Du kan hjelpe oss å forbedre kundestøtten vår ved å gi tilbakemelding nedenfor.

Trinn 1: Hvordan synes du informasjonen på denne siden hjelper deg?

Trinn 2: Ønsker du å legge til noen kommentarer?

Merk at dette skjemaet kun benyttes for tilbakemeldinger.