MFC-L8900CDW

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Udskift tromle

Brother-maskinen har separate forbrugsstoffer, tonere og tromle. Sørg for KUN at udskifte tromlen, og ikke tonerpatronerne. Hvis du vil vide mere om forskellen, kan vi henvise til "Hvad er forskellen mellem tonere og tromle"?

 

Udskift tromlen, ved at følge nedenstående trin:

 

Udskift tromlen.

 1. Sørg for, at maskinen er tændt.
 2. Tryk på udløserknappen til frontklappen, og åbn den derefter.
  Open Front Cover
 3. Tag fat i det grønne håndtag på tromlen, og træk den ud til den stopper.
  Pull Drum Out
 4. Drej det grønne låsehåndtag (1), til venstre på maskinen, imod uret, til udløserposition. Tag igen fat i det grønne håndtag på tromlen, løft fronten på tromlen og træk den hélt ud af maskinen.
  Lock Lever Counterclockwise

  Løft i begge de grønne håndtag på tromlen, når du bærer den. Hold IKKE på siderne af tromlen.

  DO NOT Hold Sides

 5. Pak den nye tromle ud.
 6. Fjern beskyttelsesdækslet.
  Remove Protective Cover
 7. Tag fat i håndtaget på toneren, og skub den forsigtigt fremad til den låses op. Træk derefter toneren ud af tromlen. Gentag dette for samtlige tonere.
  Pull Toner Out
 8. Sæt toneren i den nye tromle, til du kan høre, at den låses på plads. Konrollér, at farven på toneren matcher farven på labelen i tromlen. Gentag dette for samtlige tonere.
  Insert Toner

  Kontroller, at toneren er isat korrekt, da den ellers kan løsne sig fra tromlen.

 9. Kontrollér, at det grønne låsehåndtag (1), fortsat er i udløserposition, som vist på illustrationen.
  Release Position
 10. Skub forsigtigt tromlen ind i maskinen, indtil den stopper ved det grønne låsehåndtag.
  Slide Drum
 11. Drej det grønne låsehåndtag (1) med uret, for at sætte det i låseposition.
  Turn Lock Lever
 12. Tag fat i det grønne håndtag på tromlen, og skub den helt ind i maskinen, til den låses på plads.
  Push Drum
 13. Luk frontklappen på maskinen.

 

Nulstil tromlens tæller.

Hver gang du udskifter tromlen med en ny, skal du nulstille tromletælleren, ved at følge trinene nedenfor:
 

 1. Sørg for, at maskinen er tændt.
 2. Tryk på Settings (Indstil.) > Alle indst. > Maskininfo. > Delenes levetid.


  Hvis din maskine viser menuen Alle indst. på startskærmen, skal du springe menupunktet Indstil. over.

 3. Tryk på og hold Tromle, indtil maskinens displayvisning ændres.
 4. Tryk på Ja.
 5. Tryk på Home (Home).

Har du læst andre ofte stillede spørgsmål, hvis dit spørgsmål ikke blev besvaret?

Har du set i manualerne?

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Relaterede modeller

DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW(T), MFC-L9577CDW

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.

Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?

Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.