HL-L3230CDW

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Udskift tromlen

Inden du starter udskiftningsproceduren Relaterede informationer: Udskift forbrugsstoffer

Udskift tromlen

 1. Sørg for at maskinen er tændt.
 2. Åbn det øverste låg, indtil det låser i åben position.
  ADVARSEL
  VARM OVERFLADE

  De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

 3. Fjern tonerpatronen og tromleenheden for den farve, der angives på displayet.
  FORSIGTIG

  Vi anbefaler, at tonerpatron- og tromleenheden anbringes på en ren, flad overflade med papir, som kan kasseres, nedenunder i tilfælde af, at du skulle komme til at spilde eller sprede toneren.

  VIGTIGT

  For at undgå at beskadige maskinen må du IKKE RØRE ved elektroderne vist i illustrationen.

 4. Skub det grønne låsehåndtag ned, og fjern tonerpatronen fra tromlen.
 5. Pak den nye tromleenhed ud.
 6. Fjern det beskyttende låg.
 7. Sæt tonerpatronen fast ind i den nye tromle igen, indtil ud hører den låse på plads.
  Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt på plads, da den ellers kan frigøre sig fra tromlen.
 8. Rens koronatråden inde i tromleenheden ved let at skubbe den grønne tap fra venstre til højre og højre til venstre flere gange. Gentag dette for alle koronatrådene.
  Sæt den grønne tap tilbage i dens oprindelige position (). Pilen på tappen skal stå ud for pilen på tromlen. Hvis den ikke gør det, kan udskrivne sider indeholde en lodret stribe.
 9. Skub tonerpatronen og tromleenheden ind i maskinen. Kontrollér, at tonerpatronens farve stemmer overens med sammefarvelabel på maskinen.
 10. Luk maskinens øverste låg.
 11. Nulstil tromletælleren som beskrevet i næste afsnit.
BEMÆRK
 • Slitage af tromlen opstår på grund af brug og rotation af tromlen og dens kontakt med papir, toner og andre materialer i papirfremføringsbanen. Ved designet af dette produkt besluttede Brother at bruge antal rotationer af tromlen som en rimelig faktor til bestemmelse af tromlens levetid. Når en tromle når den fabriksfastsatte rotationsgrænse, som svarer til det angivne sideoutput, vil produktets display råde dig til at udskifte tromlen. Produktet vil fortsætte med at fungere, men udskriftskvaliteten er muligvis ikke optimal.
 • Hvis en tromle er placeret i direkte sollys (eller kunstigt lys i længere tid), kan enheden blive beskadiget.
 • Der er mange faktorer, der bestemmer tromlens levetid, såsom temperatur, fugtindhold, papirtype, anvendt tonertype og så videre. Under ideelle forhold er den gennemsnitlige tromlelevetid estimeret til ca. 18.000 sider baseret på én side pr. job [A4/letter simplex-sider]. Antallet af sider kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder men ikke begrænset til, medietype og mediestørrelse.

  Vi har ikke kontrol over de mange faktorer, der bestemmer tromlens faktiske levetid, og derfor kan vi ikke garantere et mindste antal sider, der kan udskrives med tromlen.

 • For bedst mulige resultater bør du kun bruge original Brother-toner.

 • Maskinen må kun anvendes i rene, støvfrie omgivelser med tilstrækkelig ventilation.

  Udskrivning med en tromle, tromleenhed, som ikke er fra Brother, vil ikke kun forringe udskriftskvaliteten, men også kvaliteten og levetiden for selve maskinen. Reklamationsretten omfatter ikke problemer, der skyldes brug af en tromle, som ikke er fra Brother.

VIGTIGT
 • For at undgå problemer med udskriftskvaliteten eller beskadigelse af maskinen må du IKKE nulstille tromletælleren, medmindre du udskifter tromlen.
 • Hvis du nulstiller tromletælleren uden at udskifte tromlen, kan maskinen ikke beregne den resterende tromlelevetid korrekt.
 • Brug af forbrugsstoffer fra andre end Brother kan påvirke udskriftskvaliteten, hardwarens ydeevne og maskinens pålidelighed.

Nulstil tromleenhedens tæller (HL-L3210CW/HL-L3230CDW)

 1. Sørg for, at maskinen er tændt.
 2. Kontrollér, at maskinens låg er lukket.
 3. Tryk OK og på samme tid.
 4. Tryk på OK for at vælge [Tromle].
 5. Vælg tonerfarve for den tromle, du netop har udskiftet, og tryk derefter på OK.
 6. Vælg [Nulstil] for at nulstille tromletælleren.

Nulstil tromleenhedens tæller (HL-L3270CDW)

 1. Sørg for, at maskinen er tændt.
 2. Tryk på , og hold den nede i ca. fem sekunder.
 3. Tryk på [Tromle].
 4. Vælg tonerfarve for den tromle, du netop har udskiftet, og tryk derefter på.
 5. Tryk på [Ja].

Har du læst andre ofte stillede spørgsmål, hvis dit spørgsmål ikke blev besvaret?

Har du set i manualerne?

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Relaterede modeller

HL-L3210CW, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.

Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?

Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.