HL-2250DN

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

FEJL DUPLEX

Når meddelelsen FEJL DUPLEX vises, vil følgende indikation af lysdioder vises på printerens kontrolpanel:

Error dioden blinker.

 

LED indication - JAM DUPLEX

 

Følg nedenstående trin, for at løse problemet:

 

Hvis du lige har brugt printeren, er visse dele inden i den meget varme. Afbryd strømmen til maskinen, og tag strømkablet ud. Vent i mindst 10 minutter på, at printeren afkøles, før du fortsætter.

 1. Træk papirbakken helt ud af maskinen.
 2. Træk duplex-bakken helt ud af maskinen.
  Pull duplex tray

 3. Træk det fastklemte papir ud af maskinen eller duplex-bakken .

  Remove paper jam
 4. Kontroller, at statisk elektricitet ikke er årsagen til, at papiret forbliver i maskinen, f.eks. kan årsagen til dette ligge i at maskinen ikke er forbundet til jord. Spørg en autoriseret el-installatør hvis du er i tvivl.

  Check paper jam
 5. Sæt duplex-bakken tilbage i maskinen.

 6. Sæt papirbakken helt på plads i maskinen.

 7. Åbn frontklappen.
  Open front cover

  Berør IKKE de skraverede områder, som er vist i illustrationerne, da dette kan medføre problemer med udskriftskvaliteten .

  Do Not Touch
  • Træk forsigtigt toner- og tromleenheden ud af maskinen.
   Take out drum unit and toner cartridge assembly
   • Vi anbefaler, at tromlen og toneren lægges på en ren og flad overflade med stykke papir nedenunder i tilfælde af, at du ved et uheld kommer til at spilde toner.
   • For at beskytte maskinen mod skader som følge af statisk elektricitet må du IKKE røre ved de elektroder, der er vist i illustrationen.
    Do Not Touch
  • Skub det grønne låsehåndtag ned og tag toneren ud af tromlen. Tag eventuelt fastklemt papir ud af tromlen.

   Take toner cartridge out of drum unit
   • Håndter tonerpatronen forsigtigt. Hvis du får tonerpulver på hænderne eller tøjet, bør det straks tørres af eller skylles af med koldt vand.
   • Berør IKKE de skraverede områder, som er vist i illustrationerne, da dette kan medføre problemer med udskriftskvaliteten .

    Do Not Touch
  • Sæt toneren tilbage i tromlen. Den går på plads med et klik. Hvis du sætter toneren korrekt i, løftes det grønne låsehåndtag automatisk.

   Set toner cartridge
  • Sæt toner- og tromleenheden tilbage i maskinen.
   Put drum unit and toner cartridge assembly
  • Luk frontklappen.
  • Kontrollér at Error er slukket og at Ready dioden lyser. Hvis maskinen ikke automatisk starter udskrivning, skal du trykke på knappen Go.

  • Fjern alt papir fra bakken, og ret siderne ind efter hinanden, når du lægger nyt papir i. På denne måde undgår du, at der indføres flere ark i maskinen på én gang, hvilket kan medføre papirstop.
  • Kontrollér, at du har installeret både en toner og en tromle i maskinen. Hvis du ikke har installeret en tromle eller ikke har installeret tromleenheden korrekt, kan det forårsage papirstop i Brother-maskinen .

  Relaterede ofte stillede spørgsmål

  Har du læst andre ofte stillede spørgsmål, hvis dit spørgsmål ikke blev besvaret?

  Har du set i manualerne?

  Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

  Relaterede modeller

  HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW

  Feedback til indhold

  Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.

  Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?

  Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

  Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.