HL-2250DN

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

UDSKIFT TONER

Når meddelelsen UDSKIFT TONER vises, vil følgende indikation af lysdioder vises på printerens kontrolpanel:

The Toner dioden lyser..

 

LED indication - REPLACE TONER

 

Følg vejledningen nedenfor, for at løse dette:

 • Anbring IKKE en tonerpatron på et bål. Den kan eksplodere, hvilket kan medføre personskade .

 • Du må IKKE bruge brandfarlige substanser, nogen for for spray eller organiske opløsningsmidler/væsker med sprit eller ammoniak til at rengøre printerens indre og ydre. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød .

  Do Not Use
 • Indånd ikke toner.

 • Brother-maskiner er designet til at fungere med toner med en bestemt specifikation, og de vil fungere optimalt, når de bruges sammen med originale Brother-tonerpatroner. Brother kan ikke garantere en sådan optimal ydelse, hvis der bruges toner eller tonerpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor, at der kun bruges originale Brother-tonerpatroner til denne maskine. Hvis der opstår skader på tromlen eller andre dele af denne maskine som følge af brug af produkter fra andre producenter sammen med maskinen, vil de deraf følgende reparationer muligvis ikke være dækket af reklamationsretten.

 • Udpak IKKE toneren, førend den umiddelbart skal sættes i printeren. Hvis tonerpatroner ligger udpakket i lang tid, forkortes tonerens holdbarhed.

 • Vi anbefaler, at du rengør maskinen, når du udskifter forbrugsstofferne . Se Rengøring af maskinen i brugsanvisningen på side 78 eller søg efter relevant FAQ under sektionen Vedligeholdelse under din model.


 1. Sørg for, at maskinen er tændt. Lad maskinen stå i mindst 10 minutter, så den køles af.

  Hvis du lige har brugt printeren, er visse dele inden i printeren meget varme. Afbryd strømmen til maskinen, og tag strømkablet ud. Vent i mindst 10 minutter på, at printeren afkøles, før du fortsætter til næste trin.


 2. Åbn frontklappen.
  Open front cover

  Berør IKKE de grå områder, som er vist i illustrationerne, da dette kan medføre en forringelse af udskriftskvaliteten .

  Do Not Touch

 3. Træk toner- og tromleenheden ud af maskinen.

  Take out drum unit and toner cartridge assembly

  • Håndtér tromleenheden varsomt, da den kan indeholde toner.

  • Håndter tonerpatronen forsigtigt. Hvis du får tonerpulver på hænderne eller tøjet, bør det straks tørres af eller skylles af med koldt vand.

  • Vi anbefaler, at tromlen og toneren lægges på en ren og flad overflade med stykke papir nedenunder i tilfælde af, at du ved et uheld kommer til at spilde toner.

  • For at beskytte maskinen mod skader som følge af statisk elektricitet må du IKKE røre ved de elektroder, der er vist i illustrationen.

   Do Not Touch

  • Berør IKKE de skraverede områder, som er vist i illustrationerne, da dette kan medføre problemer med udskriftskvaliteten.

   Do Not Touch
 4. Skub det grønne låsehåndtag ned, og tag toneren ud af tromleenheden .

  Take toner cartridge out of drum unit
  • Sørg for at forsegle den brugte toner omhyggeligt i en passende pose, således at tonerpulveret ikke løber ud af patronen .

  • Besøg www.brother.eu/recycle  for at få oplysninger om, hvordan du returnerer brugte forbrugsstoffer til Brothers indsamlingsprogram. Hvis du vælger ikke at returnere brugte forbrugsstoffer, bedes du bortskaffe dem i henhold til lokale bestemmelser. Bortskaf dem ikke sammen med husholdningsaffald. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din lokale mijlømyndighed.

 5. Pak den nye toner ud. Hold fast på patronen med begge hænder, så den vender lige, og vip den forsigtigt fra side til side flere gange, så toneren fordeles jævnt inde i patronen .

  Shake toner cartridge
 6. Fjern beskyttelsesdækslet .

  Remove protective cover

 7. Sæt den nye toner i tromleenheden. Den går på plads med et klik. Hvis du sætter den korrekt i, løftes det grønne låsehåndtag automatisk .

  Set toner cartridge
 8. Rengør koronatråden inden i tromlen ved forsigtigt at skyde den grønne tap fra højre mod venstre og venstre mod højre flere gange.

  Sørg for at flytte tappen tilbage til udgangspositionen (Image) (1). Hvis du ikke gør dette, kan de udskrevne sider få en lodret stribe.  Image
 9. Sæt toner- og tromleenheden tilbage i maskinen. Luk frontklappen.

  Put drum unit and toner cartridge assembly

  Maskinens afbryder må IKKE slukkes, og frontklappen må ikke åbnes, før Ready-lysdioden lyser.

Har du læst andre ofte stillede spørgsmål, hvis dit spørgsmål ikke blev besvaret?

Har du set i manualerne?

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Relaterede modeller

HL-2130, HL-2132, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.

Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?

Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.