HL-2170W

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Hvordan skifter jeg tonerpatronen?

Følg nedenstående vejledning, til udskiftning af tonerpatron.
 

 

Der må IKKE anvendes rengøringsmidler, som indeholder ammoniak, alkohol, nogen form for spray eller andre brandfarlige materialer til at rengøre maskinen indvendigt eller udvendigt. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.

 

 
 1. Sørg for, at printeren er tændt. Åbn frontklappen.

 1. Tag tromleenheden og tonerpatronen ud.

 • Vi anbefaler, at tromleenheden og tonerpatronen lægges på et stykke papir eller en klud i tilfælde af, at du ved et uheld kommer til at spilde toner.

 • For at beskytte printeren mod skader som følge af statisk elektricitet må du IKKE røre ved de elektroder, der er vist i illustrationen.

 
 1. Skub det grønne låsehåndtag ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.

 • Kast IKKE en tonerpatron på åben ild. Den kan eksplodere, hvilket kan medføre personskade.

 • Håndter tonerpatronen forsigtigt. Hvis du får tonerpulver på hænderne eller tøjet, bør det straks tørres af eller skylles af med koldt vand.

 • Berør IKKE de skraverede områder, som er vist i illustrationerne, da dette kan medføre problemer med udskriftskvaliteten.

 
 • Sørg for at forsegle tonerpatronen omhyggeligt i en passende pose, således at tonerpulveret ikke løber ud af patronen.

 • Bortskaf den brugte tonerpatron i henhold til lokale bestemmelser. Bortskaf den ikke sammen med husholdningsaffald. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte dit lokale renovationsselskab.

 
 1. Pak den nye tonerpatron ud. Hold patronen vandret med begge hænder, og vip den forsigtigt fra side til side 5-6 gange for at fordele toneren jævnt i patronen.

 • Pak først tonerpatronen ud, umiddelbart før den skal sættes i printeren. Hvis tonerpatroner ligger udpakket i lang tid, forkortes tonerens holdbarhed.

 • Hvis en udpakket tromleenhed bliver udsat for direkte sollys eller indendørs belysning, kan den blive beskadiget.

 • Sæt tonerpatronen i tromleenheden umiddelbart efter fjernelsen af beskyttelseslåget. Berør IKKE de grå områder, som er vist i illustrationerne, da dette kan medføre en forringelse af udskriftskvaliteten.

 
 • For USA and Canada
  Brother strongly recommends that you do not refill the toner cartridge provided with your printer. We also strongly recommend that you continue to use only genuine Brother brand replacement toner cartridges. Use or attempted use of potentially incompatible toner and/or cartridges in the Brother machine may cause damage to the machine and/or may result in unsatisfactory print quality. Our warranty coverage does not apply to any problem that is caused by the use of unauthorized third party toner and/or cartridges. To protect your investment and obtain premium performance from the Brother machine, we strongly recommend the use of genuine Brother supplies.
   
 • For Storbritannien og andre lande
  Brother-maskiner er designet til at fungere med toner med en bestemt specifikation, og de vil fungere optimalt, når de bruges sammen med originale Brothertonerpatroner. Brother kan ikke garantere en sådan optimal ydelse, hvis der bruges toner eller tonerpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor, at der kun bruges originale Brother-tonerpatroner til denne maskine.
  Hvis der opstår skader på tromleenheden eller andre dele af denne maskine som følge af brug af produkter fra andre producenter sammen med maskinen, vil de deraf følgende reparationer muligvis ikke være dækket af garantien.
 
 1. Fjern beskyttelsesdækslet.

 1. Sæt den nye tonerpatron i tromleenheden. Den går på plads med et klik. Hvis du sætter den korrekt i, løftes låsehåndtaget automatisk.

Sørg for at sætte tonerpatronen rigtigt i, da den ellers kan rive sig løs fra tromleenheden.

 
 1. Rengør koronatråden inden i tromleenheden ved forsigtigt at skyde den grønne tap fra højre mod venstre og venstre mod højre flere gange.

Sørg for at flytte tappen tilbage til udgangspositionen (1). Hvis du ikke gør dette, kan de udskrevne sider få en lodret stribe.

 
 1. Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i printeren. Luk frontklappen.

Printerens afbryder må IKKE slukkes, og frontklappen må ikke åbnes, før lysdioden Readytænder.

 

Har du læst andre ofte stillede spørgsmål, hvis dit spørgsmål ikke blev besvaret?

Har du set i manualerne?

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Relaterede modeller

HL-2140, HL-2150N, HL-2170W

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.

Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?

Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.