DCP-9270CDN

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Udskift tromle

 • Håndtér tromlen med forsigtighed, når du tager den ud af maskinen, da den indeholder toner. Hvis der kommer toner på dine hænder eller dit tøj, skal du straks tørre eller vaske det af med koldt vand.

 • Hver gang du udskifter tromlen, skal du rengøre maskinen indvendigt.


Følg nedenstående vejledning til udskiftning af tromlen:


BEMÆRK: Nedenstående illustrationer er fra et tilfældigt produkt og kan afvige fra din Brother-maskine.

 1. Sørg for, at maskinen er slukket.

 2. Tryk på udløserknappen til frontklappen, og åbn den derefter.  image
 3. Hold i tromlens grønne håndtag. Træk tromlen ud, til den stopper.  image


 4. Drej det grønne låsehåndtag (1) på venstre side af maskinen mod uret til udløserpositionen. Mens du holder i tromlens grønne håndtag, skal du løfte tromlens front og fjerne den fra maskinen.


  image  • Vi anbefaler, at du anbringer tromlen og/eller toneren på et stykke affaldspapir på en ren, flad overflade i tilfælde af, at du kommer til at spilde eller sprede toner.

  • Rør IKKE de elektroder, der er vist på illustrationen, for at undgå at beskadige maskinen med statisk elektricitet.

  image
  Hold i tromles grønne håndtag, når du bærer den. Hold IKKE på siden af tromlen.


 5. Hold i håndtaget til toneren, og skub den lidt, for at låse den op. Træk den derefter ud af tromlen. Gentag dette for hver toner.


  image
  • Kast IKKE tonere på åben ild. De kan eksplodere og medføre personskade.

  • Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, sprit, nogen form for spray eller nogen form for brændbar væske til rengøring af maskinen indvendigt eller udvendigt. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
  image  • Pas på ikke at indånde toner.

  • Håndter toneren forsigtigt. Hvis der kommer toner på dine hænder eller dit tøj, skal du straks tørre eller vaske det af med koldt vand.

  • Vi anbefaler, at du anbringer tromlen og/eller toneren på et stykke affaldspapir på en ren, flad overflade i tilfælde af, at du kommer til at spilde eller sprede toner.

  • Rør IKKE ved de skraverede dele på illustrationerne for at undgå kvalitetsproblemer.
  image  Besøg www.brother.eu/recycle  for at få oplysninger om, hvordan du returnerer brugte forbrugsstoffer til Brothers indsamlingsprogram. Hvis du vælger ikke at returnere brugte forbrugsstoffer, bedes du bortskaffe dem i henhold til lokale bestemmelser. Bortskaf dem ikke sammen med husholdningsaffald. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din lokale mijlømyndighed.
 6. Pak den nye tromle ud, og fjern beskyttelsen.


  image  • Pak tromlen ud, lige før du skal sætte den i maskinen.Tromlen kan tage skade, hvis den udsættes for direkte sollys eller almindelig belysning.

  • Rør IKKE ved de skraverede dele på illustrationerne for at undgå kvalitetsproblemer.
  image
   
 7. Hold i håndtaget til toneren, skub toneren ind i tromlen, og træk den nye toner forsigtigt mod dig, indtil du hører, at den klikker på plads. Sørg for, at tonerens farve passer med farvemærkaten på tromlen. Gentag dette for hver toner.


  image  C-Cyan    M-Magenta    Y-Gul     K-Sort

 8. Sørg for, at det grønne låsehåndtag (1) er i udløserposition, som vist i illustrationen.


  image 9. Når styrets ender (2) på tromlen svarer til u-mærkerne (1) på begge sider af maskinen, sættes tromlen derefter forsigtigt ind i maskinen, indtil den stopper ved det grønne låsehåndtag.


  image 10. Drej det grønne låsehåndtag (1) med uret til låsepositionen.


  image 11. Tryk tromlen ned, til den stopper.


  image


 12. Luk frontklappen på maskinen.


Har du læst andre ofte stillede spørgsmål, hvis dit spørgsmål ikke blev besvaret?

Har du set i manualerne?

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Relaterede modeller

DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.

Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?

Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.