PT-P900W

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Vyhledávání informací o zabezpečení bezdrátového připojení (například SSID, síťový klíč atd.) pro operační systém Windows

Tyto pokyny vám mohou pomoci při vyhledávání nastavení zabezpečení bezdrátového připojení, pokud je váš počítač rovněž připojen k vaší síti bezdrátově.

 

Pokud nelze tyto údaje vyhledat podle následujících kroků, najdete nastavení zabezpečení bezdrátové sítě v dokumentaci dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem či směrovačem. Výchozí nastavení informací o zabezpečení může být například název výrobce nebo název modelu.

 

Pokud přesto informace o zabezpečení nelze najít, poraďte se s výrobcem směrovače, správcem systému nebo poskytovatelem internetových služeb.

 

POZNÁMKA: Obrázky uvedené níže mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit oproti vaší tiskárně a operačnímu systému.

 

Windows 8.1

 

Windows 8

 

Windows 7

 

Windows Vista

 

Windows 8.1

 

 1. Klepněte na dlaždici Plocha.

  Win81 Desktop

  Pokud je pracovní plocha již zobrazena, přejděte k dalšímu kroku.
 2. Přesuňte ukazatel myši do pravého dolního rohu obrazovky.

  Win81 lower-right corner
 3. Zobrazí se ovládací tlačítka.
  Klepněte na Nastavení.

  Win81 settings
 4. Klepněte na Ovládací panely.

  Win81 Control Panel
 5. Zobrazí se ovládací panely.
  Klepněte na Zobrazit úlohy a stav sítě.

  Win81 View network status and tasks
 6. Klepněte na Změnit nastavení adaptéru.

  Win81 Change adapter settings
 7. Poklepejte na Wi-Fi.

  Win81 WI-Fi
 8. Následující postup se liší v závislosti na zobrazené obrazovce.
  Pokud se zobrazí ovládací tlačítko Síť, přejděte k dalšímu kroku.

  Win81 Network charm

  Pokud se zobrazí Stav Wi-Fi, přejděte ke kroku 13.

  Win81 Wi-Fi Status
 9. Klepnutím zapněte vypínač Wi-Fi.
  Pokud se vypínač nezobrazí nebo pokud je již zapnutý, přejděte k dalšímu kroku.

  Win81 Wi-Fi switch
 10. Klepněte na název (SSID) sítě, jejíž nastavení chcete zobrazit.

  Win81 SSID
 11. Klepněte na Připojit.

  Win81 Connect
 12. Poklepejte na Wi-Fi v části Síťová připojení.

  Win81 Network Connections
 13. Zobrazí se dialogové okno Wi-Fi Status.
  Klepněte na Vlastnosti bezdrátového připojení.

  Win81 Wireless Properties
 14. Zobrazí se dialogové okno (SSID) Vlastnosti bezdrátové sítě.
  Klepněte na kartu Zabezpečení.

  Win81 Security tab
 15. Ověřte nastavení napravo od položek Typ zabezpečení, Typ šifrování a Klíč zabezpečení sítě.

  Win81 Security type

  Zaškrtnutím políčka Zobrazit znaky zobrazíte klíč zabezpečení.

  Vzhledem k tomu, že klíč zabezpečení bude změněn v závislosti na typu zabezpečení, mohou se hodnoty lišit od hodnot vašeho síťového přístupového bodu / směrovače.

   

   

 16. Klepnutím na X zavřete dialogové okno (SSID) Vlastnosti bezdrátové sítě.
   

Windows 8

 

 1. Přesuňte ukazatel myši do pravého dolního rohu obrazovky.

  Win80 lower-right corner

  Klepnutím na ikonu sítě zobrazené v oznamovací oblasti se zobrazí obrazovka uvedená v kroku 4.

   

  Win80 network icon 1
   
   

   

 2. Zobrazí se ovládací tlačítka.
  Klepněte na Nastavení.

  Win80 Settings
 3. Klepněte na ikonu sítě.

  Win80 network icon 2
 4. Zobrazí se Síť.
  Klepněte pravým tlačítkem na název (SSID) sítě, jejíž nastavení chcete zobrazit, a v zobrazené nabídce klepněte na Zobrazit vlastnosti připojení.

  Win80 View connection properties
 5. Zobrazí se dialogové okno (SSID) Vlastnosti bezdrátové sítě.
  Klepněte na kartu Zabezpečení.

  Win80 Security tab
 6. Ověřte nastavení napravo od položek Typ zabezpečení, Typ šifrování a Klíč zabezpečení sítě.

  Win80 Security type

  Zaškrtnutím políčka Zobrazit znaky zobrazíte klíč zabezpečení.

   

   

  Vzhledem k tomu, že klíč zabezpečení bude změněn v závislosti na typu zabezpečení, mohou se hodnoty lišit od hodnot vašeho síťového přístupového bodu / směrovače.

   

   

 7. Klepnutím na X zavřete dialogové okno (SSID) Vlastnosti bezdrátové sítě.
   

Windows 7

 

 1. Klepněte na Start - Ovládací panely.
 2. Klepněte na Zobrazit úlohy a stav sítě v nabídce Síť a Internet.

  Win7 View network status and tasks

  Pokud je vzhled nastaven na „Velké ikony“ nebo „Malé ikony“, klepněte na Centrum síťových připojení a sdílení.

   

   

 3. Zobrazí se dialogové okno Centrum síťových připojení a sdílení.
  Klepněte na Spravovat bezdrátové sítě.

  Win7 Manage wireless networks
 4. Zobrazí se dialogové okno Spravovat bezdrátové sítě.
  Klepněte pravým tlačítkem na zaregistrovaný profil a v zobrazené nabídce klepněte na Vlastnosti.

  Win7 Profile properties
 5. Zobrazí se dialogové okno (název profilu) Vlastnosti bezdrátové sítě.
  Klepněte na kartu Připojení.

  Win7 (profile) Wireless Network Properties
 6. Ověřte znaky napravo od SSID.

  Win7 SSID
 7. Klepněte na kartu Zabezpečení.

  Win7 Security tab
 8. Ověřte nastavení napravo od položek Typ zabezpečení, Typ šifrování a Klíč zabezpečení sítě.

  Win7 Security type


  Zaškrtnutím políčka Zobrazit znaky zobrazíte klíč zabezpečení.

   

   

  Vzhledem k tomu, že klíč zabezpečení bude změněn v závislosti na typu zabezpečení, mohou se hodnoty lišit od hodnot vašeho síťového přístupového bodu / směrovače.

   

   

 9. Klepnutím na X zavřete dialogové okno (název profilu) Vlastnosti bezdrátové sítě.
 10. Klepnutím na X zavřete dialogové okno Spravovat bezdrátové sítě.
   

Windows Vista

 

 1. Klepněte na Start - Ovládací panely.
 2. Klepněte na Zobrazit úlohy a stav sítě v nabídce Síť a Internet.

  WinVista View network status and tasks

  Pokud se Síť a Internet nezobrazí, klepněte na Centrum sítí a sdílení.

   

   

 3. Zobrazí se dialogové okno Centrum sítí a sdílení.
  Klepněte na Spravovat bezdrátové sítě.

  WinVista Manage wireless networks
 4. Zobrazí se dialogové okno Spravovat bezdrátové sítě.
  Klepněte pravým tlačítkem na zaregistrovaný profil a v zobrazené nabídce klepněte na Vlastnosti.

  WinVista Profile properties
 5. Zobrazí se dialogové okno (název profilu) Vlastnosti bezdrátové sítě.
  Klepněte na kartu Připojení.

  WinVista (profile) Wireless Network Properties
 6. Ověřte znaky napravo od SSID.

  WinVista SSID
 7. Klepněte na kartu Zabezpečení.

  WinVista Security tab
 8. Ověřte nastavení napravo od položek Typ zabezpečení a Typ šifrování.

  WinVista Security type
 9. Klepnutím na X zavřete dialogové okno (název profilu) Vlastnosti bezdrátové sítě.
 10. Klepnutím na X zavřete dialogové okno Spravovat bezdrátové sítě.
 11. Klepnutím na X zavřete dialogové okno Centrum sítí a sdílení.
   

Prohlédli jste si příručky?

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte zákaznický servis společnosti Brother:

Související modely

PT-D800W, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, RJ-4250WB, TD-4550DNWB, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR

Názory na obsah

Chcete-li nám pomoci vylepšit naši podporu, uveďte níže vaše názory.

Krok 1: Jak vám informace na této stránce pomohly?

Krok 2: Chcete uvést další poznámky?

Upozorňujeme vás, že tento formulář slouží pouze pro názory.