PT-P900W

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Jak používat data aplikace Excel k tisku štítků (P-touch Editor 5.x pro Windows)

Štítek vzorku Štítek vzorku

Postupujte dle níže uvedených pokynů:

 

 1. Příprava databáze

   

  Použijte soubor „Parts.xls“ ve složce Program Files „C:\Program Files\Brother\Ptedit5x\samples“ nebo „C:\Program Files (x86)\Brother\Ptedit5x\samples“.
  Ukázkový soubor aplikace Excel


 2. Určete velikost štítku

  V paletě papíru, zadejte délku a šířku pásky.
  Paleta papíru

 3. Připojení databáze

   

  1. Klepněte na [Soubor] - [Databáze] - [Připojit...].

   <příklad použití režimu Professional . Můžete také upravit v režimu Express.>
   P-touch Editor

  2. Vyberte připravený soubor aplikace Excel. Zaškrtněte možnost „Řádek záhlaví obsahuje názvy polí“ a „Připojit pouze ke čtení“ a poté klikněte na tlačítko [Další].
   Otevřete databázi

  3. Zobrazí se databáze.
   P-touch Editor

   Pokud používaný soubor obsahuje více listů, zobrazí se dialogové okno Vybrat databázovou tabulku. Vyberte list, který chcete použít.


 4. Sloučení dat do rozvržení jako textu

   

  1. Určete písmo, které bude použito v rozvržení:
   • V poli Písmo v okně Vlastnosti textu zadejte písmo (např. „Arial“).
   • V poli pro úpravu velikosti písma v okně Vlastnosti textu zadejte velikost písma (např. „14“).
   • Písmo a velikost lze také změnit po vložení textu do rozvržení.

  2. Klepněte na název pole „Název dílu“ a přetáhněte název pole do okna rozvržení. Zobrazí se dialogové okno . Vyberte možnost „Text“.
   P-touch Editor

   P-touch Editor

  3. Stejným způsobem sloučíte název pole „Název modelu“.
   P-touch Editor

 5. Sloučení dat do rozvržení jako čárového kódu

   

  1. Klepněte na název pole „Kód dílu“ a přetáhněte jej do okna rozvržení. Zobrazí se dialogové okno . Vyberte možnost „Čárový kód“.
   P-touch Editor

   P-touch Editor

  2. Poklepejte na sloučená data čárového kódu.

  3. V dialogovém okně Vlastnosti čárového kódu klepněte na kartu [Setup]. Chcete-li nastavit šířku, vyberte možnost „Malá“ pro možnost „Šířka“. Chcete-li upravit zarovnání, vyberte možnost „Střed“ pro možnost „Zobrazit znaky“. Po zadání požadovaných nastavení klepněte na tlačítko [OK].
   Vlastnosti čárového kódu

  V závislosti na vybraném protokolu čárového kódu se data nemusí zobrazit.
  (Zobrazí se „Neplatná“ nebo „nesprávná kontrolní číslice“.)
  Pokud čárový kód nelze zobrazit, může být příčinou některá z následujících příčin:

  • Data, která nelze použít s čárovým kódem, jsou zahrnuta.
  • Data neobsahují zadaný počet číslic.
  • Výpočet kontrolní číslice je nesprávný.
  Zkontrolujte data nebo změňte protokol čárového kódu. Lze použít např. „CODE39“ nebo „CODE128“.

 6. Zarovnání objektů

   

  1. Klepnutím na tlačítko [Upravit] - [Vybrat vše] vyberte všechny objekty.
   P-touch Editor

  2. V paletě Rozvržení klepněte na tlačítko „Zarovnat vodorovně na střed“. Všechny objekty budou zarovnány podél jejich vodorovných středů.
   Paleta rozvržení

  3. Všechny objekty můžete také zarovnat svisle podél šířky štítku pomocí tlačítka „Zarovnat svisle na střed“.
   Paleta rozvržení

   P-touch Editor

 7. Tisk

   

  1. Klikněte na paletu tisk Tlačítko nastavení tisku.
   Paleta tisku

  2. Zobrazí se dialogové okno Tisk. Vyberte možnost „Všechny záznamy“ pro položku „Rozsah tisku“. Po zadání požadovaných nastavení klikněte na tlačítko [Tisk] .
   Tisk

  Podrobné informace o výběru rozsahu záznamů naleznete v následující tabulce.

  Rozsah tisku Záznamy, které mají být vytištěny
  Všechny záznamy Vytisknout všechny záznamy.
  Aktuální záznam Vytiskněte aktuální záznam.
  Označené záznamy Tisk pouze označených záznamů.
  Rozsah záznamu Tisk záznamů v rozsahu zadaném „Od“ a „Do“.

Prohlédli jste si příručky?

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte zákaznický servis společnosti Brother:

Související modely

PT-1230PC, PT-18R, PT-1950, PT-2100, PT-2430PC, PT-2700, PT-2730, PT-3600, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D600, PT-D800W, PT-E550W, PT-H500, PT-P700, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1110NWB, QL-500, QL-500A, QL-550, QL-560, QL-570, QL-580N, QL-600, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-820NWB, RJ-3050, RJ-3150, RJ-4030, RJ-4040, RJ-4230B, RJ-4250WB, TD-2020, TD-2120N, TD-2130N, TD-4000, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

Názory na obsah

Chcete-li nám pomoci vylepšit naši podporu, uveďte níže vaše názory.

Krok 1: Jak vám informace na této stránce pomohly?

Krok 2: Chcete uvést další poznámky?

Upozorňujeme vás, že tento formulář slouží pouze pro názory.