PT-P900W

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nelze tisknout. (Připojení USB)

Odstraňte problém podle následujících kroků:

KROK 1: Zkontrolujte spojení mezi tiskárnou a počítačem
KROK 2: Zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny
KROK 3: Restartujte tiskárnu a počítač
KROK 4: Znovu nainstalujte ovladač tiskárny

 

KROK 1: Zkontrolujte spojení mezi tiskárnou a počítačem

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
 2. Zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelu USB správně připojeny k počítači a k tiskárně.

   

  • Zkuste odpojit a znovu připojit oba konce kabelu USB. Odpojte tiskárnu a počítač a znovu je připojte.
  • Pokud možno vyzkoušejte jiný port USB.
  • Používáte-li USB rozbočovač, odeberte jej a připojte tiskárnu přímo k počítači. V závislosti na modelu rozbočovače USB tiskárna nemusí být rozpoznána správně.
  • Použijte kabel USB dlouhý maximálně 6 stop (2 metry).
  • Pokud možno vyzkoušejte jiný kabel USB.
  • Používáte-li síťový model, zkontrolujte, zda jste náhodou nepřipojili kabel USB k portu místní sítě LAN místo portu USB.
    
 3. Používáte-li program P-touch Editor Lite (modely PT-2430, PT-P700, PT-P750W, QL-700), zkontrolujte, zda je deaktivován režim Editor Lite.

  Uživatelé modelu PT-2430
  • Nezapomeňte přepnout přepínač režimů na zadní straně štítkovacího přístroje P-touch do polohy „E“.
    
  Uživatelé modelů PT-P700/PT-P750W/QL-700
  • Pokud svítí indikátor Editor Lite, stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud indikátor Editor Lite nezhasne.

 

 

KROK 2: Zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny

Otevřete složku tiskáren a zkontrolujte následující:

Pokud nevíte jak otevřít složku tiskáren, postupujte podle následujících kroků:

 

Uživatelé operačního systému Windows 8.1:
Klepněte na položku Ovládací panely v části Aplikace => Zařízení a tiskárny

 

Uživatelé operačního systému Windows 8:
Klepněte na položku Ovládací panely na obrazovce Aplikace => Hardware a zvuk => Zařízení a tiskárny

 

Uživatelé operačního systému Windows 7:
Klepněte na Start => Zařízení a tiskárny

 

Uživatelé operačního systému Windows Vista:
Klepněte na Start => Ovládací panely => Hardware a zvuk => Tiskárny

 

Uživatelé operačního systému Windows XP:
Klepněte na Start => Ovládací panely => (Tiskárny a jiný hardware) => Tiskárny a faxy. (Pokud je v nabídce Start zobrazena položka Tiskárny a faxy, klepněte na ikonu Tiskárny a faxy.)

 

Uživatelé operačního systému Mac OS X:
Otevřete System Preferences => Print & Fax

.

 

 • Zkontrolujte, zda žádné dokumenty nečekají na vytištění.
  Pokud odešlete z počítače tiskovou úlohu, ale je přerušena nebo pokud tisková úloha není z nějakého důvodu dokončena, úloha se může zaseknout v tiskové frontě tiskárny. V takovém případě tiskárna nereaguje na žádné tiskové úlohy.
  Odstraňte tiskové úlohy a zkuste tisknout znovu.

  =Pokyny pro odstranění všech tiskových úloh=
  Uživatelé operačního systému Windows:
  Otevřete složku tiskáren a poklepejte na ikonu vaší tiskárny, potom vyberte volbu Tiskárna => Zrušit všechny dokumenty => Ano.
  copy2

  Uživatelé operačního systému Mac OS X:
  Klepněte na položku Open Print Queue... (Otevřít tiskovou frontu) nebo Print Queue... (Tisková fronta) a zvolte tiskovou úlohu, kterou chcete otevřít. Klepněte na tlačítko Delete (Odstranit). script

 

 

KROK 3: Restartujte tiskárnu a počítač

Operační systém počítače by mohl být nestabilní a je třeba jej restartovat. Zkuste restartovat počítač.
Při restartování počítače ukončete všechny aplikace spuštěné v počítači, uložte všechna data a potom vypněte tiskárnu. Po restartování počítače znovu zapněte tiskárnu.
Pokud problém po provedení výše uvedených kroků přetrvává, vyzkoušejte následující řešení.

 

KROK 4: Znovu nainstalujte ovladač tiskárny

Ovladač tiskárny pravděpodobně není nainstalován správně. Odinstalujte ovladač tiskárny pomocí nástroje pro odinstalování ovladače tiskárny na odkazu níže a potom nainstalujte ovladač tiskárny znovu.

Prohlédli jste si příručky?

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte zákaznický servis společnosti Brother:

Související modely

MW-100, PJ-522, PJ-523, PJ-562, PJ-563, PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663, PJ-673, PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773, PT-1230PC, PT-18R, PT-1950, PT-2100, PT-2420PC, PT-2430PC, PT-2450DX, PT-2480, PT-2700, PT-2730, PT-3600, PT-7600, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D600, PT-E550W, PT-H500, PT-P700, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1110NWB, QL-500, QL-500A, QL-550, QL-560, QL-580N, QL-650TD, QL-710W, QL-720NW, QL-820NWB, RJ-3050, RJ-3150, RJ-4030, RJ-4040, RJ-4230B, RJ-4250WB, SC-2000, SC-2000USB, TD-2020, TD-2120N, TD-2130N, TD-4000, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

Názory na obsah

Chcete-li nám pomoci vylepšit naši podporu, uveďte níže vaše názory.

Krok 1: Jak vám informace na této stránce pomohly?

Krok 2: Chcete uvést další poznámky?

Upozorňujeme vás, že tento formulář slouží pouze pro názory.