HL-7050N

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Když spustím program Brother, instalace po výzvě, abych připojil USB kabel do počítače, nepokračuje. Jak mám postupovat? (připojení pomocí USB kabelu)

K tomuto problému může dojít, pokud se v minulosti instalace nezdařila a programové vybavení nebylo před novou instalací odebráno. Problém může také vzniknout, pokud jste USB kabel připojili dříve, než jste k tomu byli v průběhu instalace vyzváni.

 1. Zkontrolujte, zda diody neindikují chybový stav. Pokud ano, je třeba před samotnou instalací tuto chybu odstranit.
 2. Zkontrolujte, zda je USB kabel správně zapojen do konektoru pod horním krytem označeném USB značkou.

 3. Zkontrolujte, zda použitý kabel odpovídá následujícím specifikacím:

  a. Doporučujeme použít USB kabel typu A/B s délkou maximálně 1.8 metru. I když lze ve většině případů použít i delší kabel, doporučujeme použít co nejkratší USB kabel.

  b. Zkontrolujte, zda používáte klasický USB kabel a nejedná se o kabel USB na Parallel.  Pokud ano, je nutné kabel vyměnit.

  c. Pokud používáte USB rozbočovač (hub) odpojte ho a zařízení připojte napřímo.

  d. Pokud máte v počítači nainstalovanou přídavnou kartu s USB porty, zapojte kabel do portu základní desky.

  e. Pokud propojení počítače se zařízením Brother odpovídá výše uvedeným požadavkům a instalace stále nepokračuje, přejděte ke KROKU 4.

 4. Zkuste zařízení připojit k jinému USB portu počítače. Pokud instalace nepokračuje, přejděte ke KROKU 5.

 5. Zkuste použít jiný USB kabel. Pokud instalace nepokračuje, přejděte ke KROKU 6.

 6. Pro reaktivaci funkce Plug&Play použijte "Uninstall Tool (Nástroj pro odinstalaci" a zkuste instalaci provést znovu.

Pokud počítač stále nedokáže zařízení Brother najít, kontaktujte "Servisní středisko Brother."


 


Prohlédli jste si příručky?

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte zákaznický servis společnosti Brother:

Související modely

HL-1030, HL-1230, HL-1240, HL-1250, HL-1270N, HL-1430, HL-1440, HL-1450, HL-1470N, HL-1650, HL-1670N, HL-1850, HL-1870N, HL-2030, HL-2040, HL-2070N, HL-2140, HL-2150N, HL-2170W, HL-2460, HL-2600CN, HL-2700CN, HL-3450CN, HL-4000CN, HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4200CN, HL-5030, HL-5040, HL-5050, HL-5070N, HL-5130, HL-5140, HL-5150D, HL-5170DN, HL-5240, HL-5240L, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-6050, HL-6050D, HL-6050DN, HL-7050, HL-7050N, HL-8050N

Názory na obsah

Chcete-li nám pomoci vylepšit naši podporu, uveďte níže vaše názory.

Krok 1: Jak vám informace na této stránce pomohly?

Krok 2: Chcete uvést další poznámky?

Upozorňujeme vás, že tento formulář slouží pouze pro názory.