HL-2140

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Jak vyměním jednotku optického válce?

Výměnu jednotky fotoválce proveďte následujícím způsobem.

 

 • Pro dosažení nejlepší kvality tisku používejte výlučně originální spotřební materiál Brother. Zařízení by mělo být provozováno v čistém a bezprašném prostředí.
 • Použití jednotky fotoválce jiných výrobců může vést nejen ke zhoršení kvality tisku, ale může také nepříznivě ovlivnit životnost celého zařízení. Na problémy a závady způsobené použitím neoriginálního spotřebního materiálu nelze uplatnit záruku.
 • Pro informaci o objednacím čísle jednotky optického válce, nahlédněte do Příručky uživatele dodané společně s vaším zařízením Brother nebo na stránku Spotřební materiál a volitelné příslušenství vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center. Pro zobrazení stránky Spotřební materiál a volitelné příslušenství, klikněte na link produktu (např. HL-XXXX * ) a pak klikněte na "Spotřební materiál a volitelné příslušenství". **"XXXX" je závislé na modelu vašeho zařízení.
 
 
 1. Zkontrolujte, že je tiskárna zapnutá a dioda Drum bliká. Otevřete přední kryt.
 2. Pomalu vyjměte jednotku fotoválce s tonerovou kazetu ze zařízení.
  • Jednotku optického válce a tonerovou kazetu doporučujeme pro případ náhodného úniku toneru umístit na kus nepotřebného papíru nebo látky.
  • Pro zabránění poškození tiskárny statickou elektřinou se nedotýkejte níže zobrazených kontaktů.
   
 3. Stiskněte uvolňovací páčku a vyjměte toner z jednotky optického válce.
  • S tonerem manipulujte opatrně. Pokud si zašpiníte tonerem ruce nebo oblečení, očistěte zasažené místo, nebo je omyjte studenou vodou.
  • Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, NEDOTÝKEJTE se jednotky optického válce.
   
  • Jednotku optického válce zabalte bezpečně do sáčku, aby nedošlo k úniku tonerového prášku.
  • Použitou tonerovou kazetu zlikvidujte podle místních předpisů a oddělte ji od domácího odpadu. V případě dotazů kontaktujte svůj místní úřad pro nakládání s odpadem.
   
 4. Rozbalte novou jednotku optického válce.

  Jednotku optického válce rozbalte těsně před tím, než ji vložíte do tiskárny. Umístění na přímé sluneční světlo nebo světlo v místnosti může poškodit jednotku optického válce.

   
 5. Zacvakněte toner do jednotky optického válce. Pokud toner založíte správně, uvolňovací páčka automaticky zaskočí.

  Tonerovou kazetu je nutné založit správně. V opačném případě se může oddělit od jednotky optického válce.

   
 6. Vložte jednotku optického válce a sadu tonerové kazety zpět do tiskárny.
 7. Vynulujte čítač životnosti optického válce. Stiskněte a podržte bílé tlačítko (na následujícím obrázku je zvýrazněno modře) na cca 4 sekundy dokud se nerozsvítí všechny diody. Jakmile se 4 diody rozsvítí, uvolněte tlačítko.

  Nulování životnosti čítače jednotky optického válce je nutné provádět pouze při výměně za novou. Čítač životnosti optického válce nenulujte, pokud vyměňujete pouze tonerovou kazetu.

   
 8. Zavřete přední kryt.
 9. Zkontrolujte, že dioda Drum nesvítí.

Související nejčastější dotazy

Prohlédli jste si příručky?

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte zákaznický servis společnosti Brother:

Související modely

HL-2140, HL-2150N, HL-2170W

Názory na obsah

Chcete-li nám pomoci vylepšit naši podporu, uveďte níže vaše názory.

Krok 1: Jak vám informace na této stránce pomohly?

Krok 2: Chcete uvést další poznámky?

Upozorňujeme vás, že tento formulář slouží pouze pro názory.