DS-820W

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Skener nelze najít (Kód chyby 2019: Inicializace se nezdařila)

 1. Vyzkoušejte následující body.
   
  • Ujistěte se, že je skener připojen k počítači pomocí kabelu USB dodaného se skenerem.
  • Zkontrolujte, zdali je zařízení zapnuté. Pokud se skener nezapne ani po stisknutí tlačítka Power (Napájení), připojte ke skeneru a počítači kabel USB pro nabití akumulátoru.
  • Ujistěte se, že se na displeji zařízení (LCD) zobrazuje PC.
   Pokud se PC nezobrazí po stisknutí tlačítka OK, připojte skener k počítači pomocí kabelu USB, vložte kartu SD do skeneru a posuňte přepínač Wi-fi® na vašem zařízení do polohy Vyp. Stiskněte OK. Na LCD se zobrazí PC.
  • Po přepnutí skeneru do režimu PC počkejte před použitím aplikací pro skenování alespoň 10 sekund.
  • Odpojte kabel USB od skeneru a znovu jej k němu připojte.
  • Připojte kabel USB k dalším funkčním portům USB.
  • Ujistěte se, že se přihlásíte k počítači a nainstalujete ovladače a software s právy správce.
  • Ujistěte se, že jste přihlášeni k počítači a skenujte dokumenty s právy správce.
  • (MacOS 13 nebo novější)
    
   • Zkontrolujte seznam blokovaných vývojářů.
    1. Restartujte Mac.
    2. Do 30 minut otevřete System Settings (Nastavení systému) > Privacy & Security (Soukromí a zabezpečení).
    3. Přejděte a zkontrolujte zda se v sekci Security (Zabezpečení) objeví zablokovaná vývojářská zpráva s „Brother Industries, LTD“ nebo „avision“. Pokud ano klikněte na Allow (Povolit). Pokud jste ji jednou povolili, seznam blokovaných vývojářů se nezobrazí.                                                                                                                             
   • Ujistěte se, že máte oprávnění "DSmobileCapture".                                                                                                           1V Apple Menu klikněte na System Settings (Nastavení systému) > Privacy & Security (Soukromí a                          zabezpečení).                                                                                                                                                            2. Přejděte a vyberte Accessibility (Přístupnost).                                                                                                          3. Ujistěte se, že je zapnuto oprávnění „DSmobileCapture“. Chcete-li oprávnění zapnout, zadejte heslo správce,            abyste odemkli Privacy & Security (Nastavení soukromí a zabezpečení).                                                                        Pokud se „DSmobileCapture“ v seznamu neobjeví, klikněte na + a poté vyberte soubor DSmobileCapture na              ploše.                                                                                                                                                                                                              
   • (macOS 10.13 až macOS 12)
    • Zkontrolujte seznam blokovaných vývojářů.
     1. Restartujte Mac.
     2. Do 30 minut otevřete System Preferences (Předvolby systému) > Security & Privacy (Zabezpečení a soukromí) > General (Obecné).
     3. Pokud seobjeví zablokovaná vývojářská zpráva s „Brother Industries, LTD“ nebo „avision“, klikněte na Allow (Povolit). Pokud jste ji jednou povolili, seznam blokovaných vývojářů se nezobrazí.
    • Ujistěte se, že jste vybrali „DSmobileCapture“ v System Preferences (Předvolby systému) >  Security & Privacy (Zabezpečení a soukromí) > Privacy (Soukromí) > Accessibility (Přístupnost). Klikněte na Click the lock to make changes (Klikněte na zámek pro provedení změn). Až budete vyzváni, zadejte své heslo správce pro odemknutí předvoleb Security & Privacy (Zabezpečení a soukromí). Pokud se „DSmobileCapture“ v seznamu nezobrazí, klikněte na + a pak na ploše vyberte soubor DSmobileCapture.                      
 2. Pokud stále nemůžete skener najít, postupujte podle kroků platných pro váš operační systém.
   
  (Windows)
  1. Kliknutím ZDE odinstalujte Ovladač skeneru.
  2. Kliknutím ZDE odinstalujte Správce tlačítek.
  3. Přeinstalujte Ovladač skeneru a Správce tlačítek kliknutím na následující odkazy.
    
  (macOS)
  1. Klikněte ZDE pro odinstalování ovladače skeneru.
  2. Klikněte ZDE pro přeinstalování ovladače skeneru.

Prohlédli jste si příručky?

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte zákaznický servis společnosti Brother:

Související modely

DS-820W, DS-920DW

Názory na obsah

Chcete-li nám pomoci vylepšit naši podporu, uveďte níže vaše názory.

Krok 1: Jak vám informace na této stránce pomohly?

Krok 2: Chcete uvést další poznámky?

Upozorňujeme vás, že tento formulář slouží pouze pro názory.