HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Почистване на короната

Ако имате проблеми с качеството на печата или на контролния панел се показва състояние [Барабан !], почистете короната.

  1. Отворете предния капак.
  2. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.
  3. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно.
    Уверете се, че фиксаторът е върнат в начална позиция (). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.
  4. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана обратно в устройството.
  5. Затворете предния капак на устройството.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.