HL-5240

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Как да сменя тонер касетата?

Следвайте процедурата за да смените тонер касетите.

 


НЕ използвайте запалителни вещества или всякаква разновидност на спрей за почистване на устройството отвън или отвътре. Това може да доведе до пожар или токов удар.

 1. Натиснете бутона за освобождаване и отворете предния капак.

 2. Извадете модула с барабана и тонер касетата.

  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и тонер касетата върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.
  • За да предпазите принтера от повреда от статичното електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

 3. Бутнете надолу синия лост и извадете касетката с тонера от барабана.

   

  • НЕ изхвърляйте тонер касетите в огън. Може да се взривят, причинявайки наранявания.
  • Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или ги измийте със студена вода.
  • За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията

   

  • Уверете се, че сте запечатали тонер касетата добре в торба така че от него да не се изсипе тонер.
  • Изхвърлете използваната тонер касета спрямо местните разпоредби, като не го оставяте при несортирани битови отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се местния център за събиране на отпадъци.

 4. Разопаковайте новата тонер касета. Дръжте тонер касетата хоризонтално с двете ръце и внимателно я разтръскайте 5 или 6 пъти за да може тонерът равномерно да се разпредели в касетата

   

  • Изчакайте с разопаковането на тонер касетата до момента на поставянето й. Ако тонер касетите се оставят дълго време разопаковани, живота на тонера ще се скъси.
  • Ако разопакован барабан се остави на директна слънчева светлина или осветление, той може да се повреди.
  • Поставете тонер касетата в барабана веднага след като сте махнали защитното покритие. За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте защрихованите част показани в илюстрацията.

 5. Издърпайте защитното покритие.

 6. Поставете новата тонер касета плътно в барабана, докато чуете, че се е наместила. Когато е поставена правилно, блокиращият лост автоматично се вдига.

  Проверете дали касетата е поставена правилно, в противен случай тя може да се откачи от барабана.

 7. Почистете основната корона на барабана като внимателно плъзгате синия фиксатор от дясно на ляво и от ляво на дясно няколко пъти.

  Уверете се, че сте поставили фиксатора в начално положение (1). В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална лента. 

 8. Поставете блока на тонер касетите и барабана обратно в принтера. Затворете предния капак.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

HL-5240, HL-5250DN, HL-5270DN

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.