HL-4150CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Jam Inside (Задръстване)

Ако заседне хартия вътре в устройството, следвайте тези стъпки:

 1. Изключете захранването на устройството от бутона и изключете захранващия кабел.

 2. Натиснете бутона за освобождаване и отворете предния капак.


  изображение

 3. Хванете зелената дръжка на блока на барабана. Издърпайте навън блока на барабана докато спре.

  изображение

 4. Завъртете зеления заключващ лост (1) наляво от устройството обратно на часовниковата стрелка до позиция за освобождаване. Като дръжите
  барабана за зелените дръжки, вдигнете предната му част и го извадете от устройството.

  изображение


  • Дръжте блока на барабана за зелените ръкохватките докато го носите. НЕ дръжте блока на барабана отстрани.

   изображение

  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана на чиста, равна повърхност, върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.
  • За да предпазите устройството от повреда от статичното електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

   изображение 5. Извадете задръстената хартия бавно.

  изображение


  За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията.


  изображение


 6. Уверете се, че зеления заключващ лсот (1) е в позиция за освобождаване, както е показано на илюстрацията.

  изображение

 7. Поставете крайщата на водачите (2) така, че да съвпаднат с маркерите на барбана (1) Image от двете страни на устройството, и после внимателно
  плъзнете барабана в устройството, докато спре при зеления лост за заключване.

  изображение


 8. Завъртете зеления заклюзващ лост (1) по посока на часовниковата стрелка в позиция за заключване.

  изображение

 9. Бутнете докрай блока на барабана.

  изображение

 10. Затворете предния капак на устройството.

  Ако изключите устройството по време на задръстване, то ще отпечата непълни данните от вашия компютър.
  Преди да включите устройствот, изтрийте заданието за печат на вашия компютър.

 11. Включете захранващия кабел и включете устройството от ключа.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.