HL-2030

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Как да сменя барабана?

Следвайте процедурата за да смените барбана.

 

НЕ използвайте никаква разновидност на спрей за почистване на устройството отвън или отвътре. Това може да доведе до пожар или токов удар.Когато индикацията за барабана (Drum) мига и индикацията за готовност (Ready) свети, барабана е близо до края на живота си. Препоръчваме да смените барабана с нов преди да има забележимо влошаване на качеството на печат.

 • При отстраняване на блока на барабана, дръжте го внимателно, защото може да съдържа тонер.
 • Всеки път, когато сменяте барабан, почиствайте вътрешността на принтера. Вижте Как да почистя вътрешността на принтера?

За номер за поръчка (Order No.) на барабан, моля прегледайте Ръководство за потребителя осигурено с вашия Brother принтер или страницата за Консумативи & Възможности за вашия модел от Brother Solutions Center. За да посетите страницата за Консумативи & Възможности, натиснете препратката с вашия модел (т.е. HL-XXXX * ) от най-горната секция и натиснете върху препратката "Консумативи & Възможности" от отворената страница. * XXXX стой за името на вашия модел.

 1. Отворете предния капак на принтера.
 2. Извадете модула с барабана и тонер касетата.
  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и тонер касетата върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.
  • За да предпазите принтера от повреда от статичното електричество, не докосвайте електродите, показани по долу.
  • Не използвайте запалителни вещества когато чистите машината. Това може да причини пожар или токов удар.
 3. Бутнете надолу синия лост и извадете касетката с тонера от барабана.

  • Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или ги измийте със студена вода.
  • Уверете се, че сте запечатали барабана добре в торба така че от него да не се изсипе тонер.
  • Изхвърлете използвания барабан спрямо местните разпоредби, като не го оставяте при несортирани битови отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се местния център за събиране на отпадъци.
 4. Разопаковайте новия барабан.

  Изчакайте с разопаковането на новия барабан до момента на поставянето му. Излагането на директна слънчева светлина или осветление може да повреди барабана.

 5. Поставете тонер касета плътно в барабана, докато чуете, че се е наместила. Когато е поставена правилно, блокиращият лост автоматично се вдига.

  Проверете дали касетата е поставена правилно, в противен случай тя може да се откачи от барабана.  За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте потъмнените части показани в илюстрацията.
  Ако случайно се докосне някоя от тях, избършете повърхността със сух парцал, не оставящ влакна.

 6. Поставете модула на тонер касетите и барабана в принтера.
 7. Нулирайте брояча на барабана. При отворен преден капак, натиснете и задръжте бутон Go за около 4 секунди докато светлинната индикация не светне. Когато всички 4 индикации светят, пуснете бутона Go.


  LED индикатора за барабана продължава да свети дори и след подмяна на барабана, ако не е занулен брояча на барабана.

  Не нулирайте брояча на барабана, когато сменяте само тонер касета.

 8. Затворете предния капак.

 9. Уверете се, че индикацията Drum не свети.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

HL-2030, HL-2040, HL-2070N

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.