HL-2030

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Как да сменя тонер касетата?

Следвайте процедурата за да смените тонер касетата.НЕ използвайте никаква разновидност на спрей за почистване на устройството отвън или отвътре. Това може да доведе до пожар или токов удар.


Когато индикацията Toner свети, или тонер касетата е изразходвана или тонера в касетата не е разпраделен равномерно.
 • За гарантирано високо качество на печат, препоръчваме да използвате само оригинални Brother тонер касети. Когато искате да закупите тонер касети, свържете се с дилъра, от който е закупен принтера или Brother Център Поддръжка Клиенти.
 • Препоръчваме да почистите принтера, когато сменяте тонер касетата. Вижте Как да почистя вътрешността на принтера?
 • За да проверите каква тонер касета можете да използвате с този принтер, щракнете на препратката в най-горната секция и изберете "Consumables & Options".

За номер за поръчка (Order No.) на тонер касетата, моля прегледайте Ръководство за потребителя осигурено с вашия Brother принтер или страницата за Консумативи & Възможности за вашия модел от Brother Solutions Center. За да посетите страницата за Консумативи & Възможности, натиснете препратката с вашия модел (т.е. HL-XXXX * ) от най-горната секция и натиснете върху препратката "Консумативи & Възможности" от отворената страница. * XXXX стой за името на вашия модел.

 1. Отворете предния капак на принтера.
 2. Извадете модула с барабана и тонер касетата.


  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и тонер касетата върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.
  • За да предпазите принтера от повреда от статичното електричество, не докосвайте електродите, показани по долу.
  • Не използвайте запалителни вещества когато чистите машината. Това може да причини пожар или токов удар.
 3. Бутнете надолу синия лост и извадете касетката с тонера от барабана.

  • Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или ги измийте със студена вода.
  • Уверете се, че сте запечатали тонер касетата добре в торба така че от него да не се изсипе тонер.
  • Изхвърлете използваната тонер касета спрямо местните разпоредби, като не го оставяте при несортирани битови отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се местния център за събиране на отпадъци.
 4. Разопаковайте новата тонер касета. Дръжте тонер касетата хоризонтално с двете ръце и внимателно я разтръскайте 5 или 6 пъти за да може тонерът равномерно да се разпредели в касетата.


  • Изчакайте с разопаковането на тонер касетата до момента на поставянето й. Ако тонер касетите се оставят дълго време разопаковани, живота на тонера ще се скъси.
  • Ако разопакован барабан се остави на директна слънчева светлина или осветление, той може да се повреди.
  • Поставете тонер касетата в барабана веднага след като сте махнали защитното покритие. Не докосвайте защрихованите част показани в илюстрацията, за да избегнете проблеми с качеството на печат.
  • За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованата част от модула на барабана показана в илюстрацията. Ако случайно се докосне някоя част, избършете повърхностаа със сух, не оставящ влакна парцал.
 5. Издърпайте защитното покритие.
 6. Поставете новата тонер касета плътно в барабана, докато чуете, че се е наместила. Когато е поставена правилно, блокиращият лост автоматично се вдига.

  Проверете дали касетата е поставена правилно, в противен случай тя може да се откачи от барабана.

 7. Почистете основната корона на барабана като внимателно плъзгате синия фиксатор от дясно на ляво и от ляво на дясно няколко пъти. Върнете фиксатора в начална позиция преди да поставите модула на барабана обратно в принтера. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална лента. 
 8. Поставете блока на тонер касетите и барабана обратно в принтера. Затворете предния капак на принтера.

  Не изключвайте принтера или не отваряйте предния капак за около 5 секунди веднага след като сте сменили тонер касетата.

  Проверихте ли в ръководствата?

  Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

  Свързани модели

  HL-2030, HL-2040, HL-2070N

  Обратна връзка за съдържанието

  За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

  Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

  Стъпка 2: Искате ли да добавите коментар?

  Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.