DS-940DW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Check the firmware version.

Follow the steps below to check the firmware version.

 

 1. Do one of the following:
   
  • (Windows)
   Click Brother Utilities(Brother Utilities) on your desktop, and then click the drop-down list and select your model name (if not already selected). Click Tools in the left navigation bar, and then click Remote Setup.
  • (Mac)
   In the Finder menu bar, click Go > Applications > Brother, select your model name and then double-click the Remote Setup icon.

  When your machine is connected via a Network, type the password if required.

  The default login password to manage machine settings is either:

  • the password located on the back or bottom of the machine preceded by "Pwd"
   OR
  • initpass
 2. Click the Machine Info menu in the left navigation pane and check the firmware version.
  The letter next to Main Version represents the firmware version.

Свързани ЧЗВ

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.