DCP-L8410CDW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Заседнала хартия под тавата за хартия

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в тавата за хартия, изпълнете следните стъпки:

 1. Оставете устройството включено 10 минути, за да може вътрешният вентилатор да охлади изключително горещите части в устройството.
 2. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.
 3. Уверете се, че заседналата хартия не е останала в устройството.
 4. Ако в устройството няма заседнала хартия, извадете хартията от тавата за хартия, обърнете я и проверете под тавата за хартия.
 5. Ако в тавата за хартия няма заседнала хартия, отворете задния капак.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

  Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

 6. С две ръце леко издърпайте заседналата хартия от задната страна на устройството.
 7. Затваряйте задния капак, докато се застопори в затворено положение.
 8. Пъхнете докрай тавата за хартия обратно в устройството.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW(T)

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.