DCP-9055CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Cartridge Error (Грешна касета)

Тонер касетата за показания цвят на втория ред на LCD дисплея не е поставена правилно.
Извадете барабана. Извадете тонер касетата за показания цвят на втория ред на LCD дисплея и я поставете отново в барабана, следвайки стъпките по-долу:


ЗАБЕЛЕЖКА: Илюстрациите показани по-долу са от представителен продукт и може да се различават от вашето Brother устройство.

 1. Проверете дали захранването на устройството е включено.

 2. Натиснете бутона за освобождаване и отворете предния капак.

  изображение


 3. Хванете зелената дръжка на блока на барабана. Издърпайте навън блока на барабана докато спре.


  изображение


 4. Хванете за дръжката на тонер касетата и леко я бутнете към устройството за да я освободите. След това я извадете от барабана.


  изображение  • НЕ изхвърляйте тонер касетите в огън. Може да се взривят, причинявайки наранявания.

  • НЕ използвайте материали за почистване съдържащи амоняк, алкохол, никаква разновидност на спрей или никакъв вид запалителни вещества за почистване на устройството отвътре или отвън. Това може да причини пожар или токов удар.

  • Внимавайте да не вдишавате тонер.

  изображение
  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и/или тонер касетата на чиста, равна, стабилна повърхност, върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.

  • Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или ги измийте със студена вода.

  • За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията.  изображение

 5. Хванете дръжката на тонер касетата и я плъзнете в барабана, след това леко я дръпнете към вас, докато чуете, че се е наместила. Уверете се, че цветовете на тонер касетата съвпадат със съответния цветен етикет на барабана. 

изображение


C-Циан (Синьо) M-Магента (Червено) Y-Жълто K-Черно 1. Бутнете докрай блока на барабана.

  изображение


 2. Затворете предния капак на устройството.

 

Ако проблемът продължава, обадете се на вашия дилър или на Brother Център Поддържка Клиенти.Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.