DCP-9055CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Грешен раз.хар.

Съобщението "Грешен размер хартия (Wrong Paper Size)" ще се появи, ако заредената хартия не съответства на настройката Размер на хартията (Paper Size), зададена във вашето Brother устройство.


За да изчистите съобщението "Грешен размер хартия (Wrong Paper Size)", направете едно от следните:

 • Настройте Размер на хартията (Paper Size) на вашето Brother устройство за да съвпадне с размера на хартията, който използвате. 

  Натиснете Menu и изберете General Setup (Общи настойки) => Paper (Хартия) => Paper Size (Размер) => MP Tray (МФ тава) , Tray#1 (Тава 1) или Tray#2 (Тава 2)*.

  Ако вашето Brother устройство има сензорен дисплей,
  натиснете Menu и изберете General Setup => Tray Setting (Настройки тава) => MP Tray , Tray#1 или Tray#2*.


  *Tray#2 се появява само, ако има инсталирана допълнителна тава. • Заредете хартия отговаряща на зададената настройка за размер на хартията (Paper Size).

 • Заредете хартията правилно в тавата.
  Хартията трябва да е заредена в тавата с ориентация Портрет (Portrait). НЕ зареждайте хартия в тавата с ориентация Пейзаж (Landscape).
  Независимо от размера на хартията, който използвате, винаги трябва да зареждате хартията в тавата, така че двата дълги ръба да сочат лявата и дясната страна на тавата за хартия, а двата къси ръба да сочат предната и задната част на тавата.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.