DCP-9055CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Out of Memory (Препълване на памет)

Прегледайте решението приложимо за вашия случай:

 

Вариант 1: Копиране е в процес на работа

Направете едно от следните:
Вариант 2: Печата е в процес на работа


Направете едно от следните неща:

 • Намалете резолюцията на печат. Проверете настройката Print Quality (Качество на печат) и раздел Basic (Основни) в драйвера на принтера.

  изображение • (само за устройства с факс)
  Изчистете факсовете от паметта. (Прегледайте обясненията във Вариант 3.)

 Вариант 3: Функцията Факс е в процес на работа (само за устройства с факс)


Направете едно от следните:

 • Натиснете Black (Mono) Start или Color (Colour) Start за да изпратите сканираните страници.

 • Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), изчакайте, докато текущите операции завършат, и опитайте отново.

 • Изчистете факсовете от паметта Отпечатайте факсовете, съхранени в паметта за да възстановите паметта на 100%.  Можете да отпечатате факс от паметта като натиснете бутон Menu и изберете FAX => Remote Fax Opt (Отдалечено Факс опериране) => Print Fax (Отпечатай факс) или Print Document (Отпечатай документ).

  След това изключете Fax Storage (Факс съхранение) за да избегнете понататъшното съхранение на факсове в паметта. Можете да изключите Факс съхранение като натиснете бутон Menu и изберете FAX =>Remote Fax Opt =>Fwd/Page/Storeили Fwd/Store (Препрати/Съхрани)=>Off (Изкл).

 • Добавете допълнителна памет.
  (Натиснете тук за да видите как да добавите допълнителна памет. )


 

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.