DCP-9055CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Replace Belt (Смяна на ремъка)

 • НЕ докосвайте повърхността на колана. Ако я докоснете може да намалите качеството на печат.

 • Повреда причинена от неправилно борвене с колана може да анулира гаранцията.


Сменете ремъка (колан) следвайки стъпките по-долу:


ЗАБЕЛЕЖКА: Илюстрациите показани по-долу са от представителен продукт и може да се различават от вашето Brother устройство.


 1. Проверете дали захранването на устройството е включено.

 2. Натиснете бутона за освобождаване и отворете предния капак.  изображение


 3. Хванете зелената дръжка на блока на барабана. Издърпайте навън блока на барабана докато спре.

  изображение


 4. Завъртете зеления заключващ лост (1) наляво от устройството обратно на часовниковата стрелка до позиция за освобождаване. Като дръжите барабана за зелените дръжки, вдигнете предната му част и го извадете от устройството.


  изображение
  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и/или тонер касетата на чиста, равна повърхност, върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.

  • За да предпазите устройството от повреда от статичното електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.  изображение
  • Дръжте блока на барабана за зелените ръкохватките докато го носите. НЕ дръжте блока на барабана отстрани.

  • За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията.  изображение 5. Хванете ремъка за зелената дръжка с две ръце и го повдигнете, после го извадете.


  изображение
  За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията.


  изображение 6. Разопаковайте новия ремък.

 7. Поставете новия ремък обратно в устройството. Уверете се, че ремъка е изравнен и приляга плътно на мястото си.


  изображение


 8. Уверете се, че зеления заключващ лсот (1) е в позиция за освобождаване, както е показано на илюстрацията.


  изображение


 9. Поставете крайщата на водачите (2) на барабана така, че да съвпаднат с маркерите стрелки в дясно (1) от двете страни на устройството, и после внимателно плъзнете барабана в устройството, докато спре при зеления лост за заключване.


  изображение


 10. Завъртете зеления заклюзващ лост (1) по посока на часовниковата стрелка в позиция за заключване.


  изображение


 11. Бутнете докрай блока на барабана.  изображение


 12. Затворете предния капак на устройството.


 

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.