DCP-9055CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Replace Drum (Подмяна барабан)

 • При отстраняване на блока на барабана, дръжте го внимателно, защото може да съдържа тонер. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или ги измийте със студена вода.

 • Всеки път, когато сменяте барабан, почиствайте вътрешността на устройството.


Сменете барабана следвайки стъпките по-долу:


ЗАБЕЛЕЖКА: Илюстрациите показани по-долу са от представителен продукт и може да се различават от вашето Brother устройство.

 1. Проверете дали захранването на устройството е включено.

 2. Натиснете бутона за освобождаване и отворете предния капак.  изображение
 3. Хванете зелената дръжка на блока на барабана. Издърпайте навън блока на барабана докато спре.  изображение


 4. Завъртете зеления заключващ лост (1) наляво от устройството обратно на часовниковата стрелка до позиция за освобождаване. Като дръжите барабана за зелените дръжки, вдигнете предната му част и го извадете от устройството.


  изображение  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и/или тонер касетата на чиста, равна повърхност, върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.

  • За да предпазите устройството от повреда от статичното електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.
  изображение
  Дръжте блока на барабана за зелените ръкохватките докато го носите. НЕ дръжте блока на барабана отстрани.


 5. Хванете за дръжката на тонер касетата и леко я бутнете за да я освободите. След това я извадете от барабана. Повторете това за всички тонер касети.


  изображение
  • НЕ изхвърляйте тонер касетите в огън. Може да се взривят, причинявайки наранявания.

  • НЕ използвайте материали за почистване съдържащи амоняк, алкохол, никаква разновидност на спрей или никакъв вид запалителни вещества за почистване на устройството отвън или отвътре. Това може да доведе до пожар или токов удар.  изображение  • Внимавайте да не вдишавате тонер.


  • Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или ги измийте със студена вода.

  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и/или тонер касетата на чиста, равна повърхност, върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.

  • За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията.  изображение  Отидете на http://www.brother.com/original/index.html за инструкции за това как да върнете използваните консумативи по програмата за събиране на Brother. Ако изберете да не връщате използваните консумативи, моля изхвърлете консуматива според местните разпоредби, разделно от битовите отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се местния център за събиране на отпадъци.
 6. Разопаковайте новия блок на барабана и махнете предпазното покритие.


  изображение  • Изчакайте с разопаковането на новия барабан до момента на поставянето му. Излагането на директна слънчева светлина или осветление може да повреди барабана.

  • За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията.  изображение
   
 7. Хванете дръжката на тонер касетата и я плъзнете в новия барабан, след това леко я дръпнете към вас, докато чуете, че се е наместила. Уверете се, че цветовете на тонер касетата съвпадат със съответния цветен етикет на барабана. Повторете това за всички тонер касети.


  изображение  C-Cyan (Син) M-Magenta (Червен) Y-Yellow (Жълт) K-Black (Черен)

 8. Уверете се, че зеления заключващ лсот (1) е в позиция за освобождаване, както е показано на илюстрацията.


  изображение 9. Поставете крайщата на водачите (2) на барабана така, че да съвпаднат с маркерите стрелки в дясно (1) от двете страни на устройството, и после внимателно плъзнете барабана в устройството, докато спре при зеления лост за заключване.


  изображение 10. Завъртете зеления заклюзващ лост (1) по посока на часовниковата стрелка в позиция за заключване.


  изображение 11. Бутнете докрай блока на барабана.


  изображение


 12. Затворете предния капак на устройството.


Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.