DCP-9055CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Replace Toner (Смяна на тонера)

Съобщението на последния ред на LCD дисплея показва, кой цвят трябва да смените. Устройството ще спре да печата докато не смените тонер касетата. Нова или неупотребявана оригинална Brother тонер касета ще нулира режим "Replace Toner (Смяна на тонера)".

Следвайте стъпките по-долу за да смените тонер касетата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Илюстрациите показани по-долу са от представителен продукт и може да се различават от вашето Brother устройство.

 1. Проверете дали захранването на устройството е включено.

 2. Натиснете бутона за освобождаване и отворете предния капак.

  изображение


 3. Хванете зелената дръжка на блока на барабана. Издърпайте навън блока на барабана докато спре.


  изображение


 4. Хванете за дръжката на тонер касетата и леко я бутнете към устройството за да я освободите. След това я извадете от барабана. Повторете това за всички тонер касети.


  изображение  • НЕ изхвърляйте тонер касетите в огън. Може да се взривят, причинявайки наранявания.

  • НЕ използвайте материали за почистване съдържащи амоняк, алкохол, никаква разновидност на спрей или никакъв вид запалителни вещества за почистване на устройството отвътре или отвън. Това може да причини пожар или токов удар.

  • Внимавайте да не вдишавате тонер.

  изображение
  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и/или тонер касетата на чиста, равна, стабилна повърхност, върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.

  • Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или ги измийте със студена вода.

  • За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията.  • Уверете се, че сте запечатали тонер касетата добре в подходяща торба така че от него да не се изсипе тонер.

  • Отидете на http://www.brother.com/original/index.html за инструкции за това как да върнете използваните консумативи по програмата за събиране на Brother. Ако изберете да не връщате използваните консумативи, моля изхвърлете консуматива според местните разпоредби, разделно от битовите отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се местния център за събиране на отпадъци.

 5. Натиснете за да освободите капака на короната на барабана (1), и отворете капака.


  изображение 6. Почистете короната на барабана като внимателно плъзгате зеления фиксатор от ляво на дясно няколко пъти.

  изображение  Уверете се, че сте поставили фиксатора в начално положение (1). В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална лента.
    7. Затворете капака на короната на барабана.

  изображение


 8. Повторете СТЪПКИ от 5 до 7 за да почистите всяка трите останали корони.

 9. Разопаковайте новата тонер касета. Внимателно я разклатете от страна на страна няколко пъти за да разпределите тонерапоравно вътре в касетата.  изображение  • Изчакайте с разопаковането на новата тонер касета до момента на поставянето й. Ако тонер касетата се остави дълго време разопакована, живота на тонера ще се скъси.

  • Ако разопакован барабан се остави на директна слънчева светлина или осветление, той може да се повреди.

  • Brother силно препоръчва да не пълните тонер касетата доставена с вашето устройство. Също така силно препоръчваме да продължите да използвате само оригинални Brother тонер касети. Употребата или опит за използване на потенциално несъвместим тонер и/или тонер касети в Brother устройството може да причини повреда и/или може да доведе до незадоволително качество на печат. Гаранцията не покрива проблеми причинени от използването на съвместими тонери и/или тонер касети. За да запазите вашата инвестиция и да получите високо качество от Brother устройството, силно препоръчваме употребата на оригинални Brother комсумативи.

 

 1. Издърпайте защитното покритие.

  изображение


  Поставете тонер касетата в барабана веднага след като сте махнали защитното покритие. За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте защрихованите част показани в илюстрацията.


  изображение


 2. Хванете дръжката на тонер касетата и я плъзнете в барабана, след това леко я дръпнете към вас, докато чуете, че се е наместила. Уверете се, че цветовете на тонер касетата съвпадат със съответния цветен етикет на барабана. Повторете това за всички тонер касети.

  изображение  C-Cyan (Син) M-Magenta (Червен) Y-Yellow (Жълт) K-Black (Черен) 3. Бутнете докрай блока на барабана.

  изображение


 4. Затворете предния капак на устройството.


  След смяната на тонер касетата, НЕ изключвайте захранването на устройството или отваряйте предния капак докато дисплея не покаже Ready.Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.