Model uit assortiment. Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt.

PS-9000

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Ik kan het Brother apparaat niet vinden met het configuratieprogramma.

Raadpleeg het volgende om de oorzaak van het probleem te achterhalen.

 

 • [Controleer het aangesloten netwerkapparaat]

  Mogelijk bevindt er zich defecte apparatuur tussen de clientcomputer met het configuratieprogramma en het Brother apparaat.
  Controleer of de lampjes voor de verbinding en de voeding van de hub en/of router goed werken.
  Als u een probleem ziet, kan er een kabel of apparaat kapot zijn. Vervang de voedingskabel, netwerkkabel of het aangesloten apparaat (de hub bijvoorbeeld) en kijk of het probleem aanwezig blijft.
   
 • [Controleer de lampjes van het product]

  Kijk of het groene lampje (10/100 BASE-netwerk) van het Brother apparaat brandt (niet knipperen).
  Controleer of het oranje lampje onregelmatig knippert (STAT, STATUS).
  Als de lampjes niet goed werken, moet u controleren of de kabels goed zijn aangesloten.
  Als het probleem blijft bestaan, moet u de voedingskabel, netwerkkabel of het aangesloten apparaat (de hub bijvoorbeeld) vervangen en kijken of het probleem aanwezig blijft.
   
 • [Controleer het netwerksegment van het Brother apparaat en van de computer]

  Het Brother apparaat en de clientcomputer waarop het configuratieprogramma wordt gebruikt, moeten zich in hetzelfde segment bevinden.
  Configureer beide apparaten in hetzelfde segment zonder router wanneer u het Brother apparaat voor het eerst installeert in uw omgeving.
  Als er geen router bij betrokken is, moet u het Brother apparaat en de computer een IP-adres uit hetzelfde segment geven.
   
 • [Controleer of de computer waarop het configuratieprogramma wordt gebruikt een IP-adres heeft gekregen]

  Controleer de netwerkinstellingen van de computer in het venster met netwerkeigenschappen of met de opdracht ipconfig.
  Configureer een IP-adres als de computer geen IP-adres heeft.
   
 • [Controleer of er een router of DHCP-server aanwezig is die automatisch IP-adressen kan toewijzen]

  Het automatische proces kan het Brother apparaat een IP-adres hebben gegeven waarmee geen netwerkcommunicatie met de computer tot stand kan worden gebracht.
  Configureer IP-adressen in dezelfde lokale omgeving (zonder router of server) wanneer u het Brother apparaat voor het eerst installeert.
   
 • [Controleer of er beveiligingssoftware, zoals een firewall, wordt gebruikt in de server of een ander netwerkapparaat]

  De beveiligingssoftware kan in de weg zitten van de netwerkcommunicatie met het product. Schakel de functie uit en kijk of het probleem daarmee is opgelost.
   
 • [In het product dat wordt geïnstalleerd zijn al eerdere instellingen opgeslagen]

  Zet het product terug op de fabrieksinstellingen en voer de configuratie uit.
  Raadpleeg "Hoe zet ik de PS-9000 terug op de fabrieksinstellingen?"
   
 • [Het product is nog niet opnieuw gestart]

  Na het inschakelen van het brother apparaat duurt het circa dertig seconden voordat het helemaal is gestart.
  Wacht dertig seconden en probeer de configuratie opnieuw.

 

Als u geen antwoord op uw vraag hebt gevonden, hebt u dan de andere vragen bekeken?

Hebt u de handleidingen bekeken?

Neem contact op met de Brother-klantenservice als u nog meer hulp nodig hebt:

Verwante modellen

PS-9000, PS-9000, PT-9200DX, PT-9500PC, QL-1050, QL-1050N, QL-500, QL-500A, QL-550, QL-560, QL-650TD

Feedback

Geef hieronder uw feedback. Aan de hand daarvan kunnen wij onze ondersteuning verder verbeteren.

Stap 1: is de informatie op deze pagina nuttig voor u?

Stap 2: wilt u nog iets toevoegen?

Dit formulier is alleen bedoeld voor feedback.