QL-820NWB

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Wat betekenen de lampjes?

De printerstatus wordt aangegeven met brandende of knipperende lampjes.  Hier worden de volgende symbolen gebruikt om de betekenis van de verschillende lampjes, kleuren en patronen aan te geven.

 

 

groen brandt of oranje brandt of rood brandt of blauw brandt
Lampje brandt in aangegeven kleur
groen knippert of oranje knippert of rood knippert of blauw knippert
Lampje knippert in aangegeven kleur
Uit
Lampje is uit

 

 

Statuslampje

Melding op display
Toestand

Oplossing

groen brandt

Doorvoermodus

Snijmodus
Reinigingsmodus
Bezig met initialiseren
Afdrukken Afdrukmodus
Massaopslagmodus Massaopslagmodus
WPS-instelling WPS-instelmodus
Bezig…Even geduld Netwerkvoorbereidingsmodus
De geleiderol draait
groen knippert

Bezig met annuleren van afdruktaak

Bezig met zoeken naar printer via AirPrint vanaf een mobiel apparaat
Bezig…Even geduld Afdrukvoorbereidingsmodus
Ontvangen Gegevens ontvangen
Downloaden Gegevens overbrengen
Bezig…Niet uitschakelen Gegevens overschrijven
Kan sjabloonmodus niet gebruiken Fout bij overbrengen sjabloon Breng de sjabloon over van het apparaat naar de printer.
Fout in netwerkinstellingen Fout in netwerkinstellingen Controleer of de SSID en het wachtwoord correct zijn en probeer het vervolgens opnieuw.
Ongeldige SSID Ingevoerde/ingestelde SSID valt buiten toegestaan bereik Voer minstens één teken in.
Ongeldig wachtwoord Ingevoerd/ingesteld wachtwoord valt buiten toegestaan bereik Voer acht of meer tekens in als wachtwoord.
Onjuist wachtwoord Fout door onjuist wachtwoord Voer het juiste wachtwoord in.

oranje brandt

De klep van het compartiment voor de DK-rol is open.

Systeem uitgeschakeld

oranje knippert

(Eenmaal per 0,5 seconde)

Afkoelen Afkoelstand Wacht circa 10 minuten en probeer opnieuw af te drukken.
rood brandt

Opstartmodus Schakel de printer uit en weer in. Als de fout zich nog steeds voordoet, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Brother.

rood knippert

(Eenmaal per 1 seconde)

Rolpapier kan niet worden ingevoerd Fout: media op

Vervang de DK-rol door een nieuwe. Als er nog voldoende op de rol zit, installeer de DK-rol dan op de juiste manier.
Klik hier om weer te geven hoe u de labelrol installeert/vervangt

Rolpapier kan niet worden ingevoerd Doorvoerfout

Steek het uiteinde van de DK-rol op de juiste manier naar binnen.

Geen rol Fout: geen media

Laad de DK-rol.
Klik hier om weer te geven hoe u de labelrol installeert/vervangt

Verkeerd type rol Fout: onjuiste media

Zorg ervoor dat  bij afdrukken in 2 kleuren de zwart / rood op witte DK-rol is geïnstalleerd.
 
· Als u de zwart / rood op witte DK-rol gebruikt voor monochroom afdrukken, moet u de instellingen voor [Tweekleurenmodus] / [2 kleuren [Zwart / Rood]] voor elke toepassing activeren.
Zie de veelgestelde vragen voor meer informatie " Afdrukken in 2 kleuren is niet mogelijk".

 

Laad de juiste DK-rol.
Klik hier om weer te geven hoe u de labelrol installeert/vervangt

Klep open Fout: klep open

Sluit de klep van de DK-rolruimte op de juiste manier.

Communicatiefout cmd Communicatiefout ・Overdracht van gegevens mislukt. Er wordt een sjabloon verzonden als .blf-bestand, maar de modelnaam in het bestand is anders.
→ Controleer de gegevens en de verbinding tussen de printer en de computer.
Klik hier om weer te geven hoe u via Wi-Fi een verbinding tot stand brengt tussen de printer en de computer.
Klik hier om weer te geven hoe u via Bluetooth een verbinding tot stand brengt tussen de printer en het mobiele apparaat.

・De draadloze LAN- of Bluetooth-verbinding is onderbroken. Zet de printer uit en weer aan.
Klik hier om weer te geven hoe u via Wi-Fi een verbinding tot stand brengt tussen de printer en de computer.
Klik hier om weer te geven hoe u via Bluetooth een verbinding tot stand brengt tussen de printer en het mobiele apparaat.

・Voor Windows
Als deze fout optreedt bij het afdrukken in twee kleuren, klik dan op de knop [Afdrukken] in P-touch Editor en verander [Uitvoer] in [Standaard] in het dialoogvenster [Afdrukken] dat wordt weergegeven.
Als [Hoge resolutie] is geselecteerd, is afdrukken in twee kleuren niet mogelijk.
Te veel gegevens Fout: geheugen vol Verklein de hoeveelheid afdrukgegevens of verwijder bestanden die niet meer nodig zijn en zet de gegevens opnieuw over.
Fout: USB-hostgeheugen vol Scan de streepjescode later opnieuw.
BLF-bestand - onjuist Fout met BLF-bestand Controleer of het model BLF-bestanden ondersteunt en zet de gegevens vervolgens opnieuw over.
JPEG-bestand - onjuist Fout met JPG-bestand Controleer de grootte van de JPG-bestanden en zet de gegevens vervolgens opnieuw over.
Fout bij zoeken in database Fout bij zoeken in database

・Er is geen database met het opgegeven nummer. Geef het juiste nummer op.


・Het zoeken naar een sjabloon met een gekoppelde database is mislukt.
→ Zoek opnieuw.

Onjuiste sjabloon geselecteerd Fout: geen sjabloon ・Er is geen sjabloon met het opgegeven nummer. Geef het juiste nummer op.
・U wilt een sjabloon afdrukken maar de opgegeven sjabloon bestaat niet.
→ Selecteer de juiste sjabloon en druk opnieuw af.
Time-out WPS Fout bij zoeken naar toegangspunt ・Het toegangspunt is niet gevonden.
→ Probeer opnieuw verbinding te maken.
・Er kon geen toegangspunt voor de verbinding worden bepaald.
→ Controleer de WPS-omstandigheden (afstand tussen toegangspunt en printer, aanwezigheid van obstakels enzovoort) voor het toegangspunt en configureer de WPS-instellingen vervolgens opnieuw.
Fout bij instellen draadloos netwerk Fout bij verbinding met toegangspunt Als u twee of meer toegangspunten gebruikt, gebruik dan nog maar één van die toegangspunten en breng de verbinding met de printer opnieuw tot stand.
Fout bij instellen van toegangspunt

Stel de versleutelingsmethode van het toegangspunt in op een andere methode dan WEP en configureer de instellingen voor het draadloze netwerk met WPS.

Raadpleeg de aanwijzingen die u bij uw toegangspunt hebt gekregen als u wilt weten hoe u de versleutelingsmethode van het toegangspunt instelt.
Ongeldige gegevens ontvangen WPS Beveiligingsfout Configureer de draadloze instellingen opnieuw met WPS.
Fout bij bijwerken gegevens Fout: bijwerken gegevens niet voltooid Controleer de status van de netwerkverbinding en werk de gegevens opnieuw bij.
Batterij leeg Fout: opladen vereist Sluit de netadapter aan op de printer.

rood knippert

(0,9 seconde uit + 0,3 seconde knipperen)

Fout met mes Fout met mes

Open de klep van de DK-rolruimte niet wanneer het mes actief is.

Druk op een willekeurige knop om de fout te wissen.
USB-apparaat niet compatibel Fout: te hoge voedingsspanning USB-host/fout in verbinding incompatibele USB-host

Vervang de USB-host door een andere, wel compatibele USB-host.

Deze printer is compatibel met USB-apparaten uit de HID-klasse.
USB-hub niet compatibel Fout in verbinding USB-hub Maak de USB-hub los.
Fout in massaopslag Fout in massaopslag Het bestandssysteem is beschadigd of er wordt een bestand gekopieerd terwijl er ook een bestand in de massaopslag wordt verwerkt. Schakel de printer uit en weer in.

rood knippert

(Eenmaal per 0,3 seconde)

Systeemfout Systeemfout Schakel de printer uit en weer in. Als de fout zich nog steeds voordoet, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Brother.

Als u geen antwoord op uw vraag hebt gevonden, hebt u dan de andere vragen bekeken?

Hebt u de handleidingen bekeken?

Neem contact op met de Brother-klantenservice als u nog meer hulp nodig hebt:

Verwante modellen

QL-820NWB

Feedback

Geef hieronder uw feedback. Aan de hand daarvan kunnen wij onze ondersteuning verder verbeteren.

Stap 1: is de informatie op deze pagina nuttig voor u?

Stap 2: wilt u nog iets toevoegen?

Dit formulier is alleen bedoeld voor feedback.