HL-3070CW

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Netwerkinstellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen.

Als u de afdrukserver de in de fabriek vastgelegde standaardinstellingen wilt teruggeven (alle gegevens, zoals wachtwoord en IP-adres, worden gereset), dan kunt u dit doen in het bedieningspaneel van de printer.

U reset de instellingen met de volgende procedure:
 

  1. Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.
  2. Schakel het apparaat in en wacht tot het gereed is.
  3. Druk op een van de menuknoppen (+, -OK of Back) op het bedieningspaneel van het apparaat om het offline te zetten.
  4. Druk op + of - om "Netwerk" te selecteren. Druk op OK.
  5. Druk op + of - om "Factory Reset" te selecteren. Druk op OK.
  6. Wanneer "Heropstart OK?" wordt weergegeven, drukt u opnieuw op OK.
    De printer wordt opnieuw gestart en de afdrukserver heeft nu zijn fabrieksinstellingen terug.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, kijkt u dan eerst bij de andere vragen:

Heeft u de beschikbare handleidingen bekeken?

Heeft u meer hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de Brother-klantenservice.

Verwante modellen

HL-3040CN, HL-3070CW

Feedback

Geef hieronder uw feedback. Aan de hand daarvan kunnen wij onze ondersteuning verder verbeteren.

Stap 1: is de informatie op deze pagina nuttig voor u?

Stap 2: wilt u nog iets toevoegen?

Dit formulier is alleen bedoeld voor feedback.