SC-2000USB

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ขั้นตอนการตั้งค่าทั่วไป ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์สิ้นเปลือง และเปิด / ปิดเครื่อง