รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

NC-9100h

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
การสแกนจากอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสแกนจากอุปกรณ์มือถือ

วิธีปฏิบัติ / การแก้ปัญหา