รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

NC-2100p

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
อุปกรณ์เสริม ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม และวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม

วิธีปฏิบัติ / การแก้ปัญหา

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา

  • วัสดุการพิมพ์ / กระดาษ / อุปกรณ์ต่างๆ