TD-4520DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
หมายเลข ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง Labels กำกับโดยใช้ฟังก์ชันเลข
บาร์โค้ด ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างป้ายกำกับที่มีบาร์โค้ด
เค้าโครง ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับลักษณะรูปแบบ Layout ทิศทางและรูปแบบ
Add-ins ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง Labels โดยใช้ฟังก์ชัน Add-in
Templates ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง Labels โดยใช้เทมเพลต
การพิมพ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ฉลาก (เช่นป้ายชื่อที่อยู่) โดยใช้ข้อมูลจาก Microsoft Office
การใช้ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง Labels โดยใช้ P-touch Editor
ฐานข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์เมื่อใช้ฐานข้อมูล