TD-4420DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ไม่สามารถพิมพ์ได้ ขั้นตอนวิธีการสำหรับปัญหาการพิมพ์
คุณภาพการพิมพ์ / การตั้งค่าการพิมพ์ ขั้นตอนวิธีการสำหรับการปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์
เค้าโครง ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับลักษณะเค้าโครงทิศทางและรูปแบบ
Paper/Tape/Label Jam Solutions for Paper/Tape/Label jam problems.