HL-L2320D

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
การติดตั้งเครื่อง / การตั้งค่า ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่อง/การตั้งค่า, และการแก้ปัญหา
การจัดการกระดาษ ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ/การตั้งค่า และการแก้ปัญหา

การติดตั้ง / การตั้งค่า

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา