VR

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ข้อมูลการปัก ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการปัก
เข็ม/ด้าย ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเข็มและด้าย
ผ้า/วัสดุกันลื่น ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผ้าและวัสดุกันลื่น
สะดึงปักผ้า ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสะดึงปักผ้า
คำแนะนำสำหรับการปัก ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปักผ้า
วิธีการใช้ (วีดิโอคำถามที่พบบ่อย) วีดิโอให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเย็บผ้า (การปักผ้า)
อื่นๆ ข้อมูลอื่นๆ