VR

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
การร้อยด้ายด้านบน ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการร้อยด้ายด้ายบน
ไส้กระสวย (การกรอด้าย/การใส่) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอด้ายใส่ไส้กระสวยหรือการใส่ไส้กระสวย
การร้อยด้าย ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการร้อยด้าย
เข็ม/ด้าย/เนื้อผ้า ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเข็ม, ด้าย และผ้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน

วีดิโอคำถามที่พบบ่อย