BC-2100/BC-2100PRW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
เข็ม/ด้าย/เนื้อผ้า ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเข็ม, ด้าย และผ้า
คำแนะนำสำหรับการเย็บผ้า ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเย็บ
วิธีการใช้ (วีดิโอคำถามที่พบบ่อย) วีดิโอให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเย็บผ้า (ตะเข็บสำหรับการใช้งานต่างๆ)