ADS-2100

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบ Android™ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ Android™
แอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan / Mobile Connect (Android™) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan / Mobile Connect สำหรับระบบปฏิบัติการ Android™
แอพพลิเคชั่น Image Viewer (อุปกรณ์Android™) ข้อมูลวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Image Viewer ของบราเดอร์สำหรับอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android™

การติดตั้ง / การตั้งค่า

วัสดุการพิมพ์ และอุปกรณ์เสริม / การดูแลรักษาตัวเครื่องตามระยะเวลา