รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

PT-65

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ไม่สามารถพิมพ์ได้ ขั้นตอนวิธีการสำหรับปัญหาการพิมพ์
คุณภาพการพิมพ์ / การตั้งค่าการพิมพ์ ขั้นตอนวิธีการสำหรับการปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์
Paper/Tape/Label Jam Solutions for Paper/Tape/Label jam problems.

การใช้งานอย่างง่าย

การแก้ปัญหา