PT-P750W

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Kategori Beskrivning
Utskriftskvalitet/ Utskriftsinställningar nformation om hur man förbättrar utskriftskvalitet.
Distribuerad utskrift (endast Windows) Information om distribuerad utskrift, vilket är användbart när man skriver ut ett stort antal etiketter. Utskrift kan distribueras mellan flera etikettskrivare, och när de skriver ut samtidigt så minskar den totala utskriftstiden.
Minska tapemarginaler Information om hur man minskar tapemarginaler.
Layout Information om hur man anpassar layoutstilar, riktning och format.
Streckkoder Information om hur man skapar etiketter som innehåller streckkoder.