ES-2000

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Kategori Beskrivning
Förberedelse (video) Instruktionsvideo för att lära dig hur du installerar maskinen samt olika förberedelser innan du börjar använda
Användning (video) Instruktionsvideo för att lära dig att använda maskinen
Sömnad (video) Instruktionsvideo för att lära dig att sy
Valfria fötter (video) Instruktionsvideo för att lära dig att använda de valfria fötterna
Allmänna sömnadstillbehör (video) Instruktionsvideo för att lära dig att använda de allmänna sytillbehören
Skötsel och underhåll (video) Instruktionsvideo för att lära dig att underhålla maskinen