MFC-9450CDN

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Kategoria Opis
Nie można wysłać faksu Rozwiązania problemów związanych z wysyłaniem faksu
Nie można odebrać faksu Rozwiązania problemów związanych z odbieraniem faksu
Problem z jakością faksu Rozwiązania problemów związanych z jakością faksu
Ogólny problem związany z faksem Rozwiązania problemów związanych z faksem, takich jak nieoczekiwane wyniki wysyłania/odbierania
Obsługa wysyłania faksu Informacje dotyczące wysyłania faksu
Obsługa odbierania faksu Informacje dotyczące odbierania faksu
Obsługa wysyłania faksu z komputera (PC-Fax) Informacje dotyczące wysyłania faksu z komputera
Obsługa odbierania faksu za pomocą komputera (PC-Fax) Informacje dotyczące odbierania faksu za pomocą komputera
Ustawienia faksu / zarządzanie Informacje dotyczące ustawień faksu konfigurowanych za pomocą panelu urządzenia lub oprogramowania oraz zarządzania dla administratorów
Wskazówki dotyczące faksu Przydatne informacje dotyczące faksowania