QL-700

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Kategoria Opis
Numerowanie Informacje na temat tworzenia etykiet z funkcją numerowania.
Kody kreskowe Informacje na temat tworzenia etykiet zawierających kody kreskowe.
Układ Informacje na temat dostosywania styli, formatów i kierunku tekstu.
Wstawianie Informacji na temat tworzenia etykiet przy użyciu funkcji Dodaj w.
Szablony Informacje na temat tworzenia etykiet za pomocą szablonów.
Drukowanie Informacje na temat drukowania etykiet (takich jak etykiety adresowe) za pomocą pakietu Microsoft Office.
Korzystanie z oprogramowania Informacje na temat tworzenia etykiet za pomocą aplikacji P-touch Editor.
Baza danych Informacje dotyczące drukowania z wykorzystaniem bazy danych