MFC-8220

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Kan ikke sende en faks Løsninger for problemer knyttet til å sende en faks
Kan ikke motta en faks Løsninger for problemer knyttet til å motta en faks
Problem med fakskvalitet Løsninger for problemer knyttet til fakskvalitet
Generelt faksproblem Løsninger for vanskeligheter med å fakse, slik som uventede resultater ved sending/mottak
Hvordan sende en faks Informasjon om fremgangsmåte for å sende en faks
Hvordan motta en faks Informasjon om fremgangsmåte for å motta en faks
Hvordan sende en faks fra en datamaskin (PC-Fax) Informasjon om fremgangsmåte for å sende en faks fra en datamaskin
Hvordan motta en faks med en datamaskin (PC-Fax) Informasjon om fremgangsmåte for å motta en faks med en datamaskin
Faksinnstillinger / -administrasjon Informasjon om fremgangsmåte for faksinnstillinger med panelet på maskinen eller programvaren, og administrasjon for administratorer
Fakstips Nyttig informasjon om å fakse