LB14

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Ekstra føtter (video) Instruksjonsvideo som lærer deg å bruke føtter som kommer som ekstrautstyr
Generelt sytilbehør (video) Instruksjonsvideo som lærer deg å bruke vanlig sytilbehør
Vedlikehold (video) Instruksjonsvideo som lærer deg å ta vare på og vedlikeholde maskinen
Sy (video) Instruksjonsvideo som lærer deg å sy
Forberedelser (video) Instruksjonsvideo som lærer deg å konfigurere maskinen eller om de forskjellige forberedelsene du må gjøre før du begynner å bruke den