MFC-T910DW

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Kategorie Popis
Nelze odeslat fax Řešení problémů s odesláním faxu
Nelze přijmout fax Řešení problémů s přijetím faxu
Problém s kvalitou faxu Řešení problémů kvality faxu
Obecný problém s faxováním Řešení obtíží při faxování, například neočekávané výsledky odesílání/přijímání
Odeslání faxu Pokyny pro odeslání faxu
Přijetí faxu Pokyny pro přijetí faxu
Odeslání faxu z počítače (PC-Fax) Pokyny pro odeslání faxu z počítače
Přijetí faxu v počítači (PC-Fax) Pokyny pro přijetí faxu v počítači
Nastavení / správa faxu Pokyny pro nastavení faxu pomocí panelu na přístroji nebo softwaru a pokyny pro správce
Tipy pro faxování Užitečné pokyny pro faxování