VM-100

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Kategorie Popis
Čárové kódy Informace o vytváření štítků obsahujících čárové kódy.
Rozvržení Informace o úpravě rozvržení stylů, směrů a formátů.
Tisk Informace o tisku štítků (například adresních štítků) pomocí dat z aplikace Microsoft Office.
Databáze Informace o tisku s použitím databáze